Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Gräddö 2:41-43

Beskrivning

Planen syftar till att pröva ny bostadsbebyggelse. Inom Gräddö 2:42–43 samt del av Gräddö 2:41 föreslås småhusbebyggelse och inom del av fastigheten Gräddö 2:41 föreslås en flexibel inriktning med flerbostadshus eller enbostadshus/parhus/kedjehus. Även centrumlokal föreslås inom den delen.

Aktuellt

Utredningar pågår.

Tidigare

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 5 december 2014 - 9 januari 2015.

Senast ändrad: 2015-02-27