Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje växer

Byholma 3:5

Beskrivning

En detaljplan ska upprättas för del av fastigheten Byholma 3:5 för att utvidga befintlig parkering för Eckerö Linjen med cirka 150–250 parkeringar för att lösa dagens parkeringsproblem. Detaljplanen överensstämmer med riktlinjerna för området i överstiksplanen och bedöms kunna bidra till utveckling av färjetrafiken.

Aktuellt

Arbetet med samrådsförslag och framtagande av utredningar pågår. Samråd för detaljplanen beräknas ske under våren 2023.

Planhandlingar
Senast ändrad: 2023-02-08