Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbo växer

Vanliga frågor om Västertorpsskogen

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Arbetet med detaljplanen pågår sedan våren 2019. Byggstarten av Västertopsskogen planeras under 2022-2023 och bygget kan komma att ske i olika etapper. Byggnation kan komma att ske i etapper. 

Senast ändrad: 2019-02-28

Vad ska byggas?

I Västertorpsskogen ska det byggas flerfamiljshus, förskola, gruppboende samt en sammanlänkande väg genom området. 

Senast ändrad: 2019-02-28

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljningen i projektet.

Senast ändrad: 2019-02-28

Varför byggs Västertorpskogen?

Efterfrågan på bostäder och potentialen i Rimbo anses vara hög. Utveckling av nya bostadsområden i både Bålbroskogen och Västertorpsskogen bidrar till att uppfylla kommunens tillväxtmål i Översiktsplanen.

Senast ändrad: 2019-02-28

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Projektet ger möjlighet att utveckla och stärka kommunikationen för både kollektivtrafik och biltrafik genom sammanläkningen av Västertorpsvägen-Bålbrovägen.

Bussar kommer att kunna köra vidare från Rimbo centrum, som i dagsläget är ändhållplats, via Västertorpsskogen och Bålbroskogen och tillbaka till centrum. Den ökade tillgängligheten till kollektivtrafik, inte bara i exploateringsområdet utan i hela nordvästra delen av Rimbo, är efterlängtad ur ett planerings- och hållbarhetsperspektiv. Detta för att kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att uppfylla såväl kommunens som den regionala planeringens mål om att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Senast ändrad: 2019-02-28

Vilka är det som bygger?

I dagsläget finns ett markanvisningsavtal tecknat mellan Norrtälje kommun och Tranvik Projekt AB. Vad exakt som kommer att byggas är något som kommer att utredas och avgöras under detaljplaneprocessen.

Senast ändrad: 2019-02-28