Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Rimbo

Vanliga frågor om Bålbroskogen

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Arbetet med detaljplanen för området Bålbroskogen pågår sedan april 2016. Detaljplanen förväntas att vinna laga kraft under våren 2020 och därefter planeras det för byggstart så snart det är möjligt. Det första arbetet som kommer att göras är arbetet med områdets infrastruktur och VA och därefter tillkommande bostadsbebyggelse. Byggnationen av bostäder är uppdelad i tre olika etapper och arbetet förväntas pågå i 5-7 år. 

Senast ändrad: 2022-05-27

Vad ska byggas?

I området kommer det att byggas ungefär 300 bostäder. Det planeras för cirka 32 radhus i bostadsrättsform samt 260 lägenheter i flerfamiljshus varav minst en tredjedel kommer att vara hyresrätter.  

Senast ändrad: 2020-01-13

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljning i projektet. 

Senast ändrad: 2020-01-13

Varför byggs Bålbroskogen?

Efterfrågan på bostäder och potentialen i Rimbo anses vara hög. Utvecklingen av nya bostadsområden i både Bålbroskogen och Västertorpsskogen bidrar till att uppfylla kommunens tillväxtmål i Översiktsplanen. 

Senast ändrad: 2022-05-27

Vad betyder utbyggnaden för trafiken?

Planen är att bussarna kommer kunna köra vidare från Rimbo centrum, som i dagsläget är ändhållplats, via Västertorpsskogen och Bålbroskogen och tillbaka till centrum. 

Den ökade tillgängligheten till kollektivtrafik, inte bara i exploateringsområdet utan i hela nordvästra delen av Rimbo, är efterlängtad ur ett planerings- och hållbarhetsperspektiv. Detta för att den ökade kollektivtrafiken skapar förutsättningar för att uppfylla såväl kommunens som den regionala planeringens mål om att bygga i kollektivtrafiknära lägen. 

Senast ändrad: 2020-01-13

Vilka bygger?

Marköverlåtelseavtal finns nu tecknat mellan Norrtälje kommun och Credentia Bålbroskogen AB samt mellan Norrtälje kommun och Roslagsbostäder AB. För mer information om projektet se respektive byggherres hemsida.

Till Credentias hemsida.

Till Roslagsbostäders hemsida.

Senast ändrad: 2020-01-13