Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Vision för Övre Bryggårdsgärdet

Övre Bryggårdsgärdet – de gröna lekfulla kvarteren i Norrtälje stad.

visionsbild av övre bryggårdsgärdet

Gröna

Mitt i området byggs en stadsdelspark med lekplats. Baldersgatan får grönska i gatan, bland annat med regnträdgårdar som tar omhand och renar dagvattnet. Gårdsgatorna inne i kvarteren blir också gröna och inramas av så kallade ”trädgårdsvåningar”, blommande uteplatser för de som bor på gatuplan.

Lekfulla

Övre Bryggårdsgärdets speciella signum är lekfullheten. Husen tillåts leka med arkitekturen, färger, material, våningshöjder och takvinklar.

Bilfria lekvänliga gårdar och parker och nästan bilfria gårdsgator gör att barn kan röra sig och leka i stadsdelen.

Kvarteren

Området består av slutna till halvöppna stadskvarter.
Hus placeras med fasader och entréer längs gata vilket skapar tydliga stadsrum. 

Längs Baldersgatan och kring torget ligger lokaler i gatuplan för handel, mat, service och kontor. Innergårdarna är generösa och ljusa med lek- och rekreationsytor för de boende.

I Norrtälje stad

Övre Bryggårdsgärdet är del av Norrtäljes stadskaraktär. Gatunätet kopplar ihop den nya stadsdelen så att den på ett naturligt sätt utvidgar den befintliga stadskärnan.

Hus och gaturum inspireras av Norrtäljes karaktär med varierad arkitektur, där trä, tegel och puts blandas.

Senast ändrad: 2023-04-28