Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Vanliga frågor om Övre Bryggårdsgärdet

Här får du svar på frågor som rör tidsplan, vad som byggs, kostnad för skattebetalarna och varför Övre Bryggårdsgärdet byggs.

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Projektet Övre Bryggårdsgärdet är uppdelat i olika etapper och beräknas pågå till 2035. 

Senast ändrad: 2022-06-08

Vad ska byggas?

Övre Bryggårdsgärdet kommer att bli en förlängning av Norrtälje stadskärna med bostäder (hyresrätter och bostadsrätter), lokaler i bottenplan längs med Baldersgatan och runt blivande parken och torget, samt äldreboenden och förskola. 

Senast ändrad: 2019-04-08

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet ska bära sina egna kostnader och beräknas inte få tillskott av skattepengar. 

Senast ändrad: 2019-04-08

Varför byggs Övre Bryggårdsgärdet?

Norrtälje växer så det knakar och fler och fler upptäcker vår fina stad och vill bo och verka här, därför finns det ett stort behov av bostäder och lokaler i anknytning till stadskärnan som kan komplettera och bidra till ett levande stadsliv.

Senast ändrad: 2019-04-08

Vad händer med befintlig mark och bebyggelse?

Övre Bryggårdsgärdet innebär en stadsomvandling från industriområde till en kvartersstad vilket innebär att befintliga industrier inom området planeras omvandlas till bostadskvarter.

Senast ändrad: 2019-04-08

Vilka är det som bygger?

Genova Property Group, Bylero, COBAB, Credentia och Roslagsbostäder är exploatörer i etapp ett. 

Senast ändrad: 2019-04-08