Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Kvarter 13A

I kvarter 13A blir det livsmedelsbutik, andra kompletterande butikslokaler och parkeringar i två plan. Ovanpå butikslokalerna, i kvarter 13B, ska det byggas bostäder.

Illustration som visar butikslokaler i gatuplan.

Illustration som visar butikslokaler i gatuplan. Visionsbild: Freda arkitekter

Vad byggs här?

I kvarter 13A kommer det bli butikslokaler i bottenplan och parkeringsgarage under mark. I förslaget finns en livsmedelsbutik och ytterligare verksamhetslokaler för till exempel apotek och bageri. Dessutom blir det två plan med parkeringar med cirka 160 parkeringsplatser under butikslokalerna.

Garageplanen under livsmedelsbutiken ska ge utrymme åt parkering för bostadsdelen i kvarteret inklusive mobilitetsfunktioner och parkering som behövs för butikernas personal och kunder. Dessutom kommer parkeringsplatserna kunna användas för intilliggande hotellverksamhet och för allmänheten för besök i området, till exempel det kommande badet och andra aktiviteter och evenemang.

Ytterligare markanvisning för kvarter 13

Ovanpå de kommersiella lokalerna kommer det byggas bostäder i upp till fem plan. Norrtälje kommun kommer anvisa bostadsdelen i en öppen markanvisningstävling som startar under våren 2023. Fastigheten beräknas kunna få drygt 100 bostadslägenheter i olika storlekar.

Inbjudan till markanvisning av kvarter 13B

Hur ser tidsplanen ut?

Enligt nuvarande tidplan planeras det börja byggas år 2025/2026 och vara klart 2028.

Vem bygger?

AF Gruppen och samarbetspartnern Prevelop är byggaktör.

Frågor och svar om kvarter 13A

Senast ändrad: 2023-04-06