Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Norrtälje stad växer

Vanliga frågor och svar om Lommarstranden

Här får du svar på frågor som rör tidsplan, vad som ska byggas, kostnad för skattebetalarna och varför Lommarstranden byggs.

Hur lång tid kommer projektet att ta?

Projektet har pågått sedan 2014. Anläggning av infrastruktur för etapp 1 påbörjas i slutet av 2021. Byggnation av bostäder påbörjas under 2022 och hela etapp 1 beräknas preliminärt vara färdigställd under 2027. Förstudie och planering pågår för etapp 2.

Senast ändrad: 2019-05-07

Vad ska byggas?

Det kommer att byggas flerbostadshus och radhus i etapp 1 med upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt. Det planeras även för en förskola.
I Etapp 2 kommer det att byggas flerbostadshus, radhus samt villor. Det kommer även att byggas äldreboende och förskolor.

Senast ändrad: 2019-05-07

Vad kommer projektet att kosta skattebetalarna?

Projektet finansieras av intäkterna kommunen får genom markförsäljningen i projektet.

Senast ändrad: 2019-05-07

Varför byggs Lommarstranden?

Lommarstranden byggs då området pekats ut i översiktsplanen för Norrtälje stad som ett område där staden ska växa. Politiken har beslutat om att projektet ska genomföras.

Senast ändrad: 2019-05-07

Vad händer med befintlig mark och bebyggelse?

Visionen för Lommarstranden är ”stadsnära naturliv” vilket innebär att med så varsam hand om möjligt ta platsen i anspråk och åstadkomma en tydlig identitet med höga sociala värden.

Senast ändrad: 2019-05-07

Vilka är det som bygger?

Lommarstranden är ett projekt i en samverkan mellan sex parter. Parterna är: Credentia AB, Kärnhem AB, Lommarskogen Utveckling AB, Magnolia Bostad AB, Roslagsbostäder AB och Norrtälje kommun.

Senast ändrad: 2019-05-07

Kommer man kunna motionera i området under tiden som bygget pågår?

Under större delen av arbetet med etapp 1 kommer det finnas tillgång till de områden som idag nyttjas för motion och friluftsaktiviteter. Tydlig information kommer att sättas upp under de kortare perioder då det inte är lämpligt att vistas i området.

Senast ändrad: 2021-06-08

Hur kommer Lommarstranden vara anpassat till framtida klimatförändringar?

Risken för översvämning i området är liten då bostadsområdet kommer ligga på en höjd. Däremot är det viktigt att hantera det ökade skyfall som eventuellt kan komma i framtiden, varför projektet arbetar fram en strategi för hantering av dagvatten från området. Landskapsutformningen är en viktig del av detta, med trädöar, diken och damm som ser till att vattnet renas från jord och andra markpartiklar innan det når Lommaren. 

Senast ändrad: 2021-06-08

Kommer det finnas lekplatser i Lommarstranden?

Lekplats kommer att byggas i parkområdet som kommer anläggas i anslutning till bostadsområdet i etapp 1. I parkområdet finns i övrigt gott om plats för lek, under alla årets säsonger.

Senast ändrad: 2021-06-08

Kommer det finnas villor i Lommarstranden?

Det kommer att byggas radhus i den sydöstra delen av området, inga villor är planerade i etapp 1. I etapp 2 finns möjligheten att villor kommer byggas.

Senast ändrad: 2021-06-08

Kommer det finnas servicebutiker i Lommarstranden?

Servicebutiker kommer ej att finnas i etapp 1, dock ligger området nära Campus Roslagens område där det finns fik och lunchrestauranger. Det kommer inte heller vara långt till Norrtälje centrum och Norrteljeporten, där det finns ett gott utbud av matbutiker, restauranger och shopping.

Senast ändrad: 2021-06-08

Kommer det finnas badplatser i Lommarstranden?

De bryggor som idag finns i området planeras att rustas upp och det planeras även för att bygga ytterligare en brygga som möjliggör för bad. På andra sidan Lommaren finns även Lommarbadet.

Senast ändrad: 2021-06-08

Skolor/förskolor/äldreboende?

Förskolor planeras i både etapp 1 och etapp 2, medan det även planeras för äldreboende och vårdboende i etapp 2.

Senast ändrad: 2021-06-08

Hur hanteras parkeringsplatser i bostadsområdet?

Ambitionen är att Lommarstranden som bostadsområde ska bli så fri från biltrafik som möjligt, för att skapa ett tryggt område för barn och bevara naturen. Det är bland annat därför de parter som är inblandade i projektet bygger den Sociala Noden, som ligger centralt i området och tillgodoser parkeringsbehovet.

Den Sociala Noden kommer samägas av de bostadsrättsföreningar som etableras i området och förvaltas genom en samfällighetsförening. De radhus som byggs kommer att ha egna parkeringar.

Senast ändrad: 2021-06-08

Hur kommer kollektivtrafiken gå i Lommarstranden?

Busslinje 656 passerar söder om området för etapp 1 idag, med närmaste hållplats vid Vakten. Linjen tar dig till centrum och Norrtälje busstation. Pendlarparkeringen Campus Roslagen finns också i närheten, för att enkelt kunna transportera sig runt i Norrtälje kommun.  

Senast ändrad: 2021-06-08