Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Skyddad natur

Mossbeklädda berg och en gärdsgård.

I Norrtälje kommun finns det 117 naturreservat och Ängsö nationalpark samt många andra skyddade naturområden. Det finns 27 naturminnen, 3 samrådsområden, 156 biotopskyddsområden, 99 naturvårdsavtal, 4 fågeldirektivsområden, 14 fågelskyddsområden, 2 sälskyddsområden, 107 Natura 2000-områden och 2 så kallade BSPA-områden (Baltic sea protected area). 

På vår karta kan du se var i kommunen naturområden, naturreservaten, Natura 2000-områden och nationalparken Ängsö finns.

Natura 2000 är europeiska unionens nätverk av värdefulla naturområden.

Du kan läsa mer om Natura 2000 på länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en utflyktsguide över skyddad natur i länet. Ängsö nationalpark, Häverö Prästäng, Norr Malma och Riddersholm är exempel på områden i kommunen som finns med i guiden.

Stockholms skärgård är viktiga häckningsområden fåglar och länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en sammanställning över säl- och fågelsskyddsområden i Stockholms län där du kan läsa om vilka områden som är fredade och under vilka tider på året.

Här kan du läsa mer om fågel och sälskydd Stockholms län 2010

Rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Du kan läsa mer om rovdjur på länsstyrelsens webbplats.

Fridlysta växter och djur

I Norrtälje kommun finns flera fridlysta arter som det är förbjudet att plocka eller samla in. I broschyren Fridlysta växter och djur i Norrtälje kommun kan du läsa mer om vilka arter som är fridlysta i kommunen. Fridlysta växter och djur i Norrtälje kommun

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över fridlysta arter i Stockholms län. På länsstyrelsen webbplats kan du läsa mer om fridlysta arter.

Senast ändrad: 2022-12-29