Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Naturvård och vattenvård

I Norrtälje kommun finns det 117 naturreservat och en av Sveriges 29 nationalparker, Ängsö. Här kan du läsa mer om reservaten och andra skyddade naturområden i kommunen. 

Öppet landskap.

I Roslagen finns skärgården, ett varierat och småbrutet odlingslandskap, gamla skogar, örtrika barrskogar och lövskogar, våtmarker, sjöar och vattendrag. Norrtälje kommun består av cirka 2 000 kvadratkilometer landyta och av cirka 3 600 kvadratkilometer hav.

Här kan du läsa mer om reservaten och andra skyddade naturområden i kommunen. 

En viktig del av arbetet med miljö- och naturvård är Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med den lokala naturvårdsatsningen (LONA) är att skydda natur och gör den mer tillgänglig för människor.

Här kan läsa mer om  hur du ansöker om stödet.

Norrtälje kommun har länge arbetat med att kartlägga naturen i kommunen. Kunskapen används av kommunen och andra i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Inventeringarna redovisas i rapportserien Naturvård i Norrtälje kommun.

Här hittar du rapporterna Naturvård i Norrtälje kommun.

I Norrtälje kommun finns det många olika naturområden och platser att besöka.

Storstockholms naturguider har en webbplats med namnet "Ut i naturen" och där kan du läsa mer naturområden i kommunen som är värda att besöka.

 

Senast ändrad: 2023-07-20