Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Klimat

Norrtälje kommun har stora utmaningar framför sig i det klimatrelaterade arbetet, både inom den kommunala verksamheten och i samhället i stort. Transporter utgör, utan konkurrens, den största utsläppskällan av växthusgaser inom kommunens geografiska område och inom transportsektorn är det personbilarnas utsläpp som dominerar.

Solceller på en åker med himlen i bakgrunden.

Inom den kommunala verksamheten utgör arbetet för fossilfria transporter, inte minst vid kravställning vid upphandling av transporter, arbetsmaskiner och samhällbyggnadsprojekt, ett högt prioriterat arbete för kommunen.

Norrtälje kommuns mål är att bli en fossilbränslefri organisation senast 2030 samt att vi ska bidra till de nationella målen om netto-nollutsläpp till 2045.

Strategisk inriktning i korthet

 • Årliga minskningar av växthusgasutsläppen, med minst 16 % per år, ska ske inom alla kommunala verksamheter tills vi når netto-noll.
 • Utfasning av fossila bränslen till år 2030, både i kommunala verksamheter och vid upphandlingar av transporter och arbetsfordon.
 • Livscykelperspektiv tillämpas när klimatpåverkan från energi, produkter och processer analyseras.
 • Klimatpåverkan lyfts, analyseras och beaktas inför beslut.
 • Den fysiska planeringen sker så att klimatsmarta vardagstransporter och energiförsörjning underlättas.
 • Upphandling används som ett verktyg för att främja moderna klimatsmarta lösningar och teknisk utveckling.
 • Energirådgivning ges för att stötta invånare, företag och organisationer i deras omställningsarbete.

Så här kan kommunens invånare bidra inom klimatområdet

 • Låt bilen stå när du ska kortare sträckor, cykla, gå eller åk kollektivt istället. Genom att minska utsläpp från biltrafik förbättras också vår gemensamma luftkvalitet.
 • Om du äger en bil, ta hos tillverkaren reda på om den kan tankas fossilfritt (många dieselbilar kan tankas på biobränslet HVO100) och efterfråga det mest klimatsmarta alternativet där du tankar.
 • Återbruka! När du behöver köpa något, överväg möjligheten att köpa det begagnat, eller undersök om du kan låna av vänner eller bekanta. När du vill göra dig av med fungerande saker, så sälj eller skänk dem hellre än att slänga. Genom att återbruka bidrar vi till lägre klimatpåverkande utsläpp.
 • Återvinn! Genom att källsortera ditt avfall så kan visst material återvinnas och användas för att skapa nya produkter istället för att förbrännas vilket bidrar till lägre klimatpåverkande utsläpp.
 • Tänk klimatsmart och handla lokala livsmedel! Många affärskedjor erbjuder information om varornas utsläpp.
 • Utforska kommunens smultronställen på semestern. Du behöver inte resa långt för att uppleva och njuta!

Läs mer om Norrtälje kommuns arbete med klimat i miljö- och klimatstrategin

Senast ändrad: 2018-05-03