Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Miljö, klimat och natur

Giftfri miljö

I Norrtälje kommun har det historiskt bedrivits omfattande industriverksamhet med stor påverkan på närmiljön såsom exempelvis järn- och stålmanufaktur, gruvdrift och träimpregnering. I hela Stockholms län finns idag uppgifter om cirka 12 000 identifierade förorenade områden, varav 825 områden ligger i Norrtälje kommun.

Bild på en kestkemikalieplats.

Barn är särskilt känsliga för exponeringen av hälsofarliga ämnen. Detta beror framförallt på att barn är under utveckling och hormonsystemen därmed är känsligare. Men också att barn, i förhållande till kroppsvikten, äter och dricker mer än vuxna och därmed exponeras mer av eventuella farliga kemikalier. Barns hälsa och miljön där barn vistas bör därför ha ett särskilt fokus i arbetet för en giftfri miljö.

Norrtälje kommun ska arbeta med att minimera riskerna för att invånarna och miljön skadas av kemikalier.

Strategisk inriktning:

  • Genom tillsyn, tillståndsprövning, verksamhetsutövning, planering och exploatering ska Norrtälje kommun se till att riskerna för att invånarna eller miljön skadas av kemikalier minimeras.
  • Kemikaliekrav i upphandling används som ett verktyg för att öka kunskapen om farliga ämnen och möjliggöra att farliga ämnen byts ut, men också för att stimulera innovation och utveckling.

Så här kan kommunens invånare bidra till en giftfri miljö

  • Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Se till att inga överblivna färgrester, kemikalier lösningsmedel eller läkemedel hamnar i avloppet. Farligt avfall ska lämnas till miljöstationer eller återvinningscentraler och läkemedel ska lämnas tillbaka till apoteket.
  • Välj miljömärkta produkter när du handlar för att bidra till mindre miljöfarliga utsläpp och färre hälsofarliga ämnen i dina vardagsprodukter.
  • Välj gärna ekologiskt och/eller lokalproducerad mat för att bidra till mindre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Välj biltvätten så räddar du naturen från farliga ämnen. Tvätta aldrig bilen hemma på gatan, då rinner smutsvattnet rakt ut i närmsta vattendrag. På biltvätten finns speciell utrustning som renar vattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar, kemikalier och tensider. Välj helst en miljöcertifierad biltvätt. Om du inte har tillgång till en biltvätt så är det minst dåligt att tvätta bilen på en gräsyta.
  • Använd inte giftiga kemikalier för att bekämpa skadedjur eller ogräs i trädgården.

Läs mer om Norrtälje kommuns arbete med giftfri miljö i miljö- och klimatstrategin

Senast ändrad: 2018-05-03