Gå till innehåll Hoppa till snabblänkar Gå till nyhetsarkiv Gå till Om webbplatsen Gå till söksida Gå till kontaktsida

Uppehåll i avfallshämtning

Om en fastighet inte kommer att användas under en period kan du ansöka om uppehåll i avfallsabonnemangen med anledning av att fastigheten kommer att vara obebodd.

Om en fastighet inte kommer att användas under en sammanhängande tid om minst sex månader för en- och tvåbostadshus och tre månader för verksamhet, kan du beviljas uppehåll i fastighetens avfallsabonnemang på grund av obebodd fastighet. Under uppehållsperioden behöver en- och tvåbostadshus betala den fasta grundavgiften för avfallshämtningen.

En ansökan behöver lämnas in

En ansökan om uppehåll i avfallshämtning behöver lämnas in till Norrtälje kommuns Samhällsbyggnadskontor senast en månad innan den önskade uppehållsperiodens startdatum. För arbetet med din ansökan behöver du betala en handläggningsavgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

Taxa för verksamhet enligt miljöbalken

E-tjänst för ansökan om uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll kan beviljas för högst två år i taget. Uppfylls följande villkor kan uppehåll i hämtningen beviljas:

  • Fastigheten kommer inte att användas under en sammanhängande tid om minst sex månader (verksamhet tre månader).
  • Fastigheten får besökas för tillsyn vid högst tre dagsbesök under sökt uppehållsperiod.
  • Övernattning får ske vid högst ett av de tre dagsbesöken för tillsyn.
  • Fastigheten får inte hyras ut/lånas ut under uppehållsperioden.
  • Fastigheten får inte renoveras under uppehållsperioden.

Beslut på din ansökan

När din ansökan har behandlats får du ett beslut. Den önskade upphållsperiodens startdatum kan påbörjas tidigast en månad från beslutsdatum. Vid beviljad uppehållsperiod behöver du själv bevaka uppehållsperiodens slutdatum då avfallshämtningen startar igen. Du får ingen påminnelse om att perioden börjar närma sig sitt slut.

Senast ändrad: 2023-03-08