Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Vattendomar och höjdsystem

Om man vill utnyttja vattenförekomster genom att ta ut eller släppa ut vatten, eller genom att ändra vattennivån, behöver man ha en vattendom som reglerar hur man får göra detta.

Många vattendomar reglerar nivåer då man har gjort fördämningar för att ha vattenkraftsanläggningar eller då man gjort sjösänkningar för att få fram mer odlingsbar mark, men det finns även vattendomar som reglerar uttag av vatten för exempelvis dricksvattenproduktion eller utsläpp av renat avloppsvatten.

De flesta vattendomar anger en dämningsgräns, det vill säga högsta tillåtna vattenstånd, och en sänkningsgräns, som är lägsta tillåtna vattenstånd. Utöver detta brukar man reglera hur mycket vatten som minst behöver släppas ur sjön för att bevara naturvärden och estetiska värden längs sjöns avrinningsväg. Ägaren till anläggningarna blir sedan skyldig att se till att domen efterlevs och detta krav kvarstår även om man tar till exempel ett kraftverk ur bruk eller om vattenuttaget upphör. Vill man ändra i en vattendom måste den omprövas. 

Det är länsstyrelsen som utgör tillsynsmyndighet och anmälan görs till länsstyrelsen i berört län.  

Höjdsystem

Norrtälje kommun gick över till höjdsystem RH2000 i december 2016. Skillnaden mellan det gamla och det nya höjdsystemet är ca 0,6 meter i Norrtälje kommun, men skiljer sig från plats till plats inom kommunen. Här kan du läsa mer om övergången till det nuvarande höjdsystemet.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.