Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om vattenförsörjningen

Här hittar du svar på några vanliga frågor om vattenförsörjningen i Norrtälje kommun. 

Vill du veta vart du ska vända dig vid akut vattenbrist?

Här hittar du mer fakta om vattenförsörjning

Varifrån kommer mitt kommunala vatten?

Ditt kommunala dricksvatten i Norrtälje kommun kommer från Norrvatten eller något av våra nio egna vattenverk. Norrvatten tar vatten från Mälaren. Läs mer på norrvatten.se. 

Varför behöver vi spara på vattnet?

Under den varma sommaren 2018 var vattenförbrukningen i Stockholmsområdet högre än någonsin och vattenverken låg väldigt nära sin maxkapacitet. Om både privatpersoner och verksamheter hjälps åt att spara vatten så kan vi undvika att hamna i en liknande situation. Särskilt varma vår- och sommardagar är det viktigt att tänka på att vara sparsam med dricksvatten.

Varför kan man inte producera mer vatten när behovet finns?

Tillgången till råvatten i Mälaren är mycket god, men vattenverket har begränsad kapacitet för produktion av dricksvatten. Samma sak gäller våra egna vattenverk. När det är varmt och torrt ligger produktionen nära maxkapaciteten i vattenverken. 

Är det något särskilt jag bör tänka på för att spara vatten?

Tänk på att du inte ska fylla pooler med kommunalt vatten. Det finns många andra tips på hur du kan spara vatten. 

Här hittar du några tips. 

Hur kan jag med egen brunn få hjälp vid behov?

Kommunen har inte ansvar för att leverera vatten till fastigheter med egen dricksvattenkälla (egen brunn) utanför verksamhetsområdet för kommunalt dricksvatten. Får du problem kommer du dock kunna hämta dricksvatten i dunk på våra brandstationer. Här hittar du adresserna. 
 

Vad har hänt med grundvattnet?

I normala fall byggs förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, men inför årets sommar är utgångsläget lågt. I Norrtälje kommun är grundvattennivåerna på många håll mycket under de normala. Läs mer hos Sveriges geologiska undersökning.

När kommer grundvattennivåerna komma tillbaka till normala igen?

Det beror lite på hur sparsamma vi är och hur mycket nederbörd vi får under sommaren, men normalt fylls grundvattnet på av naturen under höst och vinter.