Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Fettavskiljare

Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare installerad och samla in överblivet matfett och oljor och lämna för återvinning. Kravet på fettavskiljare gäller både för verksamheter som har enskilt avlopp och är anslutna till kommunalt avlopp.

Kvinna bakom disk på konditori

Informationen på denna sida och ytterligare information kring fettavskiljare finns sammanställt i vårt Faktablad - Fettavskiljare.

Verksamheter som måste ha fettavskiljare

Nedanstående verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad. Även andra verksamheter kan kräva en fettavskiljare. Hör av dig till Kontaktcenter om du är osäker om verksamheten i din fastighet kräver en fettavskiljare eller inte. 

 • Bageri
 • Café
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Grill och gatukök
 • Hamburgerbar
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik
 • Livsmedelsindustri
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Rökeri
 • Salladsbar
 • Slakteri
 • Storkök
 • Sushi

Installation av fettavskiljare ska anmälas till kommunen

Vid installation av fettavskiljare är fastighetsägaren ansvarig att en anmälan om installationen lämnas in till kommunen.   

Anmälan om fettavskiljare vid kommunalt VA.  
Anmälan lämnas in innan fettavskiljaren har installerats.

Anmälan om fettavskiljare vid enskilt avlopp.
Anmälan lämnas in innan fettavskiljaren installeras.

Tömning och skötsel

För att fettavskiljaren ska fungera tillfredsställande är det viktigt att den töms, underhålls och kontrolleras regelbundet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för driften och att den töms enligt de regler som gäller.

Varför måste fettet avskiljas innan det släpps ut?

Fastighet ansluten till enskilt avlopp

När avloppsvatten släpps ut i avloppet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och kan bidra till igensättningar i avloppsanläggningen. Detta medför i sin tur en sämre reningseffekt av avloppsvattnet. Fettet kan även bidra till att avloppsanläggningen sätter igen helt och du måste åtgärda den. 

Fastighet ansluten till kommunalt avlopp

Enligt våra bestämmelser för att använda Norrtälje kommuns vatten- och avloppsanläggning (ABVA), får fastighetsägare inte tillföra avloppsvattnet fetter i större mängder. Detta eftersom att när avloppsvatten kommer ut i ledningsnätet sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar avloppsstopp. Detta kan leda till översvämningar i fastigheter med kostsamma reparationsarbeten både för fastighetsägaren och kommunen samt att orenat avloppsvatten rinner ut i närliggande vattendrag. 
Riktlinjer för företag som är anslutna till kommunalt VA

Om fettavskiljare saknas

Om verksamheten saknar fettavskiljare eller om fettavskiljaren är underdimensionerad ska detta åtgärdas omgående. Fastighetsägare, med verksamhet ansluten till kommunalt VA, kan bli skadeståndsskyldig vid stopp eller skada som orsakas av att avskiljning av fett saknas eller fungerar otillfredsställande.

Krav på fettavskiljarens utformning

Fettavskiljaren ska vara utformad enligt standarden SS-EN 1825-1. Dimension, installation, drift och underhåll ska följa standarden SS-EN 1825-2. Den kan även dimensioneras efter antal matportioner enligt tyska normen DIN 4040 (se tabell nedan). Antalet matportioner per dag kan räknas fram genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med tre (antalet sittningar). Ta gärna kontakt med en rörfirma/ VVS-konsult för hjälp med val av storlek, typ och lämplig placering. 

Matportioner per dagNormalstorlek för avskiljare (l/s)
Upp till 200 2
201-400 4
401-700 7
701-1000 10
1001-> special

Placering av fettavskiljare 

För att undvika påverkan på livsmedel ska fettavskiljaren placeras i separat utrymme, väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Alla köksavlopp och diskmaskiner ska vara kopplade till fettavskiljare. Även golvbrunnar bör anslutas. Toalettvatten får däremot inte gå genom fettavskiljaren.

Utrymmet ska ha god ventilation och bör vara försett med vatten och golvbrunn. Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen får inte dras genom eller hanteras i utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Tömningspersonalen får inte heller gå genom sådana utrymmen. 

Överblivet fett ska återvinnas

När man pratar om fettavfall skiljer man mellan fett från överblivet använt fett t.ex. frityrolja, eller stekfett och fett från fettavskiljare. Överblivet använt fett får inte hällas ut i avloppet även om det finns fettavskiljare, eftersom fettavskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större mängder fett. Dessa oljor och fetter ska samlas in i särskilda kärl och lämnas för återvinning. 

Det finns företag som specialiserat sig på fettåtervinning. De hämtar upp kärlen med insamlat fett som sedan återanvänds i olika produkter. Mot en avgift kan företag även lämna överblivet eller begagnat matfett på våra återvinningscentraler. 

Sammanfattning - Bra att tänka på

 • Är du osäker på om livsmedelsverksamheten omfattas av kravet på fettavskiljare kan du höra av dig till Kontaktcenter.
 • Kontakta gärna en rörfirma/VVS-konsult för hjälp med val av storlek, typ och lämplig placering av fettavskiljaren.
 • Kontakta vatten- och avloppsavdelningen vid frågor om placering och anslutning till kommunalt ledningsnät, telefon 0176 710 00.
 • Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten vid frågor om anslutning till enskild avloppsanläggning, telefon 0176 710 00.
 • Kontakta livsmedelsenheten vid frågor om fettavskiljarens placering ur livsmedelshygienisk synpunkt, telefon 0176 710 00.
 • Tömning får bara utföras av den entreprenör som kommunen har avtal med.
 • Om du ska göra en nybyggnad eller ombyggnad av befintlig fastighet kan du behöva ansöka om bygglov.
Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.