Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enskilt vatten

Har du inte kommunalt vatten har du mest troligt enskilt vatten från en bergborrad brunn. Här beskriver vi bland annat hur du kan gå tillväga för att testa ditt dricksvatten och vad du bör tänka på innan du köper hus med egen dricksvattenbrunn.

Vatten från en vattenkran.

Testa ditt dricksvatten

Vatten innehåller flera olika ämnen med varierande betydelse för människors hälsa. Beroende på vad vattnet ska användas till kan det ställas olika krav på vattnets kvalitet. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du ta prov på ditt dricksvatten regelbundet genom att lämna vattenprov för analys hos ett laboratorium. Vill du testa ditt dricksvatten så beskriver vi hur du kan gå tillväga i vår guide. Guide för att ta vattenprov

Att köpa hus med egen brunn

Om du ska köpa hus med egen brunn är det bra om du innan tar reda på lite fakta om brunnen. Hur mycket vatten ger brunnen? räcker vattentillgången till familjen? när togs vattenprov senast? Fler tips på vad du bör tänka på finns att läsa i broschyren Köpa eller sälja hus med enskilt vatten. Du hittar den på Livsmedelsverkets webbplats

Radon i vattnet

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Radon kan medföra vissa hälsorisker och det finns fastställda gränsvärden för hur mycket radon som får finnas i inomhusluft och i dricksvatten. Radonhalten i ditt dricksvatten kan du mäta genom att ta ett vattenprov, se stycket ovan. Om du har förhöjda halter av radon i dricksvattnet kan det vara ett tecken på att radonhalten inomhus även är förhöjd. Gör därför alltid en mätning av radon även i inomhusluften om du har förhöjda radonhalter i vattnet. På Boverkets webbplats hittar du mer information i Radonguiden.

Undvik saltvatteninträngning

På många platser i kommunen, särskilt nära kusten eller i områden med tät bebyggelse, råder brist på grundvatten och höga salthalter är ett problem. Ett vatten med hög salthalt blir oanvändbart som dricksvatten och leder till bland annat att hushållsmaskiner, rör och pumpar fräter sönder. Här kan du läsa mer om saltpåverkat dricksvatten.

Kommunalt och gemensamt vatten

Ligger din fastighet i närheten av ett område som har kommunalt VA, eller planeras få, kan du undersöka möjligheten att ansluta din fastighet. Hör av dig till Kontaktcenter om du önskar mer information.

Om du har sommarvatten från tomtägarförening men vill dra in vintervatten, bör du i första hand undersöka möjligheten att få vintervatten från föreningen. Det kan i vissa lägen vara bäst att dela en vattentäkt med en eller flera grannar.  

Senast ändrad: 2014-03-16
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.