Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Avgift för extra slangdragning efter 10 meter vid slamtömning

Från 1 januari 2019 tas avgift ut för extra slangdragning efter 10 meter vid tömning av slamanläggning och fettavskiljare.

Slamtömning

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att längden slang som ingår i avgiften för tömning av slam och fett ska ändras till 10 meter från 30 meter och börja gälla 1 januari 2019. Det innebär att, om det behövs längre slang än 10 meter för att tömma anläggningen tas en avgift ut med 190 kronor extra för varje påbörjad 10-metersintervall efter de 10 meter som ingår i avgiften. Information om avgiftsförändringen skickades till samtliga fastighetsägare i ett Avfallsnytt under februari 2018.

Så här mäts det totala avståndet för slangdragning

Avståndet mäts utifrån den slanglängd som behövs fram till brunnslock på slamanläggning alternativt koppling. Finns det hinder så som buskar, planteringar, utemöbler etc. utmed slangens dragväg så tillkommer den längd som krävs för att komma förbi dessa hinder. Personalen drar inte slangen genom häckar eller planteringar för att korta ner avståndet.

Vid tömning av flera anläggningar vid samma tillfälle

Avgift för extra slangdragning tas ut per anläggning. Beroende på hur anläggningarna är placerade i förhållande till varandra behöver du bara betala för en extra slangdragning trots att vi tömmer fler anläggningar samtidigt som kräver extra slangdragning. Här beskrivs när en eller flera avgifter för extra slangdragning tas ut.

Slambilens uppställningsplats vid slamtömning

En slambil kan väga upp till 25 ton och kräver därför hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tungt fordon, även i våt väderlek. På grund av bilens tyngd och storlek kör den inte på gräsmattor eller andra markområden för att på så sätt komma närmare anläggningen för att extra slangdragning ska undvikas.  
Här kan du se vilket utrymme slambilen behöver

Åtgärder för att minska avståndet

En åtgärd för att undvika avgift för extra slangdragning kan vara att ordna en hårdgjord uppställningsplats närmare anläggningen eller anordna en egen sugledning för slamtömning

Varför ändras avståndet?

Slamtömning är ett tungt manuellt arbete, särskilt vid dragning av slang över 10 meter där dragmotståndet blir för högt. Personalen kan ofta behöva dra slang väldigt långa sträckor, ibland i oländig terräng och upp på höjder. Det kan även vara hinder i transportvägen såsom buskar, staket, diken, bryggor etc. Väl framme vid slamanläggningen behöver personalen lyfta eller dra ett lock, vanligtvis av betong, åt sidan för att komma åt och få ner slangen för att suga upp slammet.  

Arbetsmiljöverkets rekommendationer att avståndet behöver kortas ner till högst 10 meter för att förbättra arbetsmiljön och minska förslitningsskador hos tömningspersonal. Att ta ut avgift redan efter 10 meter kan motivera fastighetsägare att åtgärda på sin egen fastighet och på så sätt bidra till att minska skador och olyckor vid slamtömning. Arbetsmiljöverket kan, om åtgärder inte vidtas för att förbättra arbetsmiljön, komma ställa krav att minst två personal ska hjälpas åt vid slamtömning för att underlätta arbetet. Detta skulle innebära höjda avgifter för slamtömning och då även drabba de fastighetsägare som har rätt förhållanden på sin fastighet.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.