Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Att tänka på inför din slamtömning

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att vi ska kunna tömma din slamanläggning.

Informationen på sidan finns även som en checklista i vårt Faktablad. Använd gärna checklistan inför din slamtömning!

Checklistan inför din slamtömning

Vägen till fastigheten, uppställningsplats och vändplats

 • Vägen och slambilens uppställningsplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats ska finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Se länk nedan
 • Vägen, uppställningsplatsen och vändplatsen ska vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även vid våt väderlek. Slambilen kör inte på gräsmattor eller andra markytor som inte är hårdgjorda. Se länk nedan
 • Om vägbom finns måste renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller låskod
 • Vid tömning från slamfärja - Säkerställ att inga båtar, bojar eller annat hindrar färjan att angöra, färjan är cirka 8 meter bred 
 • Vintertid - Väg, uppställningsplats och vändplats ska vara upplogad och halkfri 

Se utrymme slambilen behöver

Från uppställningsplats/angöringsplats till slamanläggning

 • Hela sträckan för slangdragning fram till slamanläggning/koppling ska vara fri från hinder som exempelvis murar, staket, trädgårdsmöbler och växtlighet (brännässlor, buskar, högt gräs) som försvårar tömningsarbetet men även kan kräva extra slangdragning som kostar extra
 • Vintertid - Sträckan för slangdragning ska vara framkomlig och halkfri

Läs om slangdragning som kostar extra

Brunnslock och anslutningar

 • Slamskylt ska sitta väl synlig vid samtliga slamanläggningar som ska tömmas. Vid egen sugledning ska skylt även finnas vid kopplingen närmast slambilen/slamfärjan. Typ av anläggning (SLT, BDT, WC) och fastighetsbeteckning ska synas tydligt på skylten
 • Röj bort växtlighet runt lock, koppling/annan tömningspunkt så att personalen har en fri arbetsyta runt om tömningspunkten
 • Lock och kopplingar ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader får finnas 
 • Lock ska vara utan prydnader och framgrävda om de ligger under eller i höjd med marknivån
 • Lock får väga max 15 kilo om det kan lyftas av och max 35 kilo om det är försett med handtag och kan skjutas åt sidan
 • Eventuella luftningsventiler till sluten tank ska vara öppnade
 • Eventuell låsanordning ska enkelt kunna låsas upp för hand utan några verktyg
 • Vintertid - Se till att lock/kopplingar inte är fastfrusna, ta bort snö och is från lock. Slamskylten ska synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat
 • Tips! -Ha gärna skylten uppsatt året om för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed riskerar en utebliven tömning och en bomkörningsavgift

Vid minireningsverk

 • En tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för personalen i direkt anslutning till verket
 • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske
 • Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade
 • Återfyllnad av verket utförs endast om fastighetsägaren via Kontaktcenter förbeställt återfyllnad i samband med slamtömning 
  Avgift för återfyllnad av minireningsverk

När anläggningen är tömd

När anläggningen är tömd hängs en liten "meddelandelapp" på slamskylten om att tömning är utförd. Kontrollera gärna att du har fått meddelandet!

Om anläggningen inte har blivit slamtömd

Om du som fastighetsägare har förorsakat att tömning inte kan utföras får du betala för en bomkörning. Har du säkerställt att tömning kan utföras enligt ovan men ändå inte fått tömt behöver du reklamera det till Kontaktcenter inom en månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation. 

Om din obligatoriska tömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer vi och tömmer så snart väderförhållandena är bättre. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Har du beställt extra tömning eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden för att undvika en bomkörningsavgift.

Ny eller flera slamskyltar

Ny eller flera slamskyltar beställs via Kontaktcenter

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.