Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Att tänka på inför din slamtömning

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att vi ska kunna tömma din slamanläggning.

All information på sidan finns även som en checklista i vårt Faktablad - Slamtömning av enskilt avlopp. Använd gärna checklistan inför din slamtömning.

Vägen till fastigheten, uppställningsplats och vändplats

Om tömning sker från slambil

 • Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats måste finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. Se utrymme slambilen behöver.
 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även i våt väderlek. 
 • Om vägbom finns måste renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller låskod.
 • Vintertid - vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats behöver vara ordentligt upplogad och halkfri. Se utrymme slambilen behöver.

Om tömning sker direkt från slamfärjan

 • Båten behöver 1,5 meter djup i fören (vid land) och 3 meter djup 20 meter ut så att den kan köra in till en angöringsplats samt 10 meter i farledsbredd (färjan är cirka 7 meter bred). 

Från slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats till slamanläggningen

 • Marken för slangdragning behöver vara fri från hinder (högt gräs/annan växtlighet, trädgårdsmöbler, vedhögar etc;) som försvårar arbetet men även kan kräva extra slangdragning. Vi tar ut en avgift för extra slangdragning. Tänk på att slambilen inte kör på gräsmattor eller andra markområden för att komma närmare anläggningen för att extra slangdragning ska undvikas. Med en egen sugledning för tömning av slamanläggning kan extra slangdragning undvikas. 
 • Vintertid - sträckan mellan slambilen/slamfärjan och slamanläggningen behöver vara framkomlig och halkfri.

Slamskylt

 • Slamskylt ska sitta väl synlig vid samtliga anläggningar som ska tömmas. 
 • Typ av anläggning (SLT, BDT, WC) och fastighetsbeteckning ska synas tydligt på skylten.
 • Ha gärna skylten uppsatt året om för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed riskerar en utebliven tömning och en avgift för bomkörning
 • Vintertid - skylten ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.

Slamavskiljare, brunnslock, sluten tank

 • Röj bort växtlighet runt brunnslock, sugkoppling eller annan tömningspunkt så personalen har en fri arbetsyta runt om anläggningen för att kunna utföra tömningen på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt.
 • Locken ska vara lättåtkomliga, inga överbyggnader som altaner, trädäck etc. får finnas. Locken måste vara framgrävda om det ligger under eller i höjd med marknivån. Prydnader ska vara bortplockade från locken.
 • Locket får väga max 15 kilo om det behöver lyftas av och max 35 kilo om det är försett med handtag och kan skjutas åt sidan.
 • Eventuell låsanordning ska entreprenören enkelt kunna låsa upp utan specialverktyg.
 • Vintertid - se till att brunnslocket inte är fastfruset, ta bort snö och is från brunnslocket.

Vid minireningsverk

En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas lättillgänglig för personalen i anslutning till verket och det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade. Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning, ligger ansvaret för detta på dig som fastighetsägare. Vår entreprenör återfyller inte.

Vid sugledning  

 • Sugledningens koppling ska vara lättåtkomliga.
 • Vid sluten tank ska eventuella luftningsventiler vara öppnade. 
 • Samtliga slamanläggningar som ska tömmas och sugledningens koppling, som är närmast slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats, ska vara utmärkta med en slamskylt. Ska både en slamavskiljare och en sluten tank tömmas ska alltså 3 skyltar vara uppsatta.

Om anläggningen inte har blivit slamtömd

Om du som fastighetsägare har förorsakat att entreprenören inte har kunnat tömma anläggningen får du betala för en bomkörning. Detta gäller vid såväl obligatorisk tömning, extra tömning (budning) och jourtömning. Du säkerställer att tömning kan utföras utifrån anvisningarna ovan på sidan. Om du har säkerställt att tömning kan utföras men ändå inte fått tömt, måste du reklamera det till Kontaktcenter inom 1 månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Om din obligatoriska tömning inte har kunnat utföras på grund av väderförhållanden återkommer entreprenören så snart väderförhållandena är bättre och tömmer anläggningen. I dessa fall behöver du inte betala för en bomkörning. Observera att detta gäller endast vid obligatoriska tömning. Har du beställt extra tömning (budning) eller jourtömning måste du säkerställa att tömning kan utföras oavsett väderförhållanden.

När anläggningen är slamtömd

När anläggningen är tömd hängs en liten "meddelandelapp" på din slamskylt om att tömning är utförd.

Kontrollera gärna att du fått meddelandet och kom ihåg att alltid sätta upp slamskylten inför tömning.   

Ny eller flera slamskyltar

Ny eller flera slamskyltar beställs via Kontaktcenter.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.