Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Olika avloppslösningar

Vilken typ av avlopp är bäst lämpad för din fastighet och för området du bor i? Här beskriver vi kortfattat vanliga avloppslösningar. När du valt avloppslösning kan du följa vår guide för att göra en ansökan.

Vi rekommenderar att du tar hjälp av entreprenör eller konsult för att få hjälp med att välja rätt avloppslösning. På exempelvis Avloppsguidens webbplats hittar du information om entreprenörer/företag du kan rådgöra med, som utför anläggningar, gör VA-utredningar med mera.

WC-avlopp

Avlopp för vattentoalett samt bad,- disk- och tvättvatten (BDT-vatten) till markinfiltration eller motsvarande.

Avloppsanläggningen tar hand om avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt. Vanligtvis avleds avloppsvattnet från huset till en slamavskiljare och därifrån till infiltration i mark för rening. Det fasta avfallet (slammet) stannar i slamavskiljaren och töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med. 

Avloppsvatten till minireningsverk

Minireningsverk kan användas för att behandla både blandat avloppsvatten eller enbart BDT-vatten.

Tekniken som används för rening är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening eller enbart kemisk rening. Det fasta avfallet (slammet) stannar i slamavskiljaren och töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med.

Mer information om minireningsverk samt krav från kommunen finns på länken längre ner på sidan.

BDT-avlopp

Avlopp för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) till markinfiltration eller motsvarande.

Avloppsanläggningen tar endast hand om avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Till anläggningen får alltså inte en vattentoalett anslutas. Vanligtvis avleds avloppsvattnet från huset till en slamavskiljare och därifrån till infiltration i mark för rening. Det fasta avfallet (slammet) stannar i slamavskiljaren och töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med. 

Om du har en avloppsanläggning för BDT-vatten kan du lösa toalettfrågan genom att anmäla installation av torrtoalett alternativt ansöka om vattentoalett ansluten till sluten tank, se information om WC till sluten tank nedan.

Vattentoalett ansluten till sluten tank

Avloppsanläggningen är endast avsedd för toalettvatten. Avloppsvattnet avleds från huset och samlas upp i en sluten tank som töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med. Tankens volym ska uppgå till minst 3 kubikmeter för ett hushåll.

Avloppslösningen kan till exempel användas då utsläpp av toalettvatten i mark inte kan tillåtas. I de flesta fall ställer vi krav på att en extremt snålspolande toalett ska installeras, det vill säga en toalett som spolar mindre än 1 liter per spolning. Vatten från bad-, disk- och tvätt (BDT-vatten) får inte avledas till den slutna tanken. Anledningen är att vattenmängden blir för stor. 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.