Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enskilt avlopp

Har du inte kommunalt avlopp har du en enskild avloppsanläggning. En enskild avloppsanläggning är oftast kopplad till en fastighet, men kan även rena avloppsvattnet från flera fastigheter.

Har du en enskild avloppsanläggning är du ansvarig för att den fungerar som den ska och inte släpper ut dåligt renat avloppsvatten. Som fastighetsägare behöver du därför sköta om och underhålla avloppsanläggningen. 

Om ditt avlopp är bristfälligt och inte uppfyller dagens lagkrav på rening är du skyldig enligt lagen att åtgärda det. Med hjälp av Faktablad - Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? och Faktablad - Checklista för eget avlopp kan du enkelt kontrollera om det är hög tid att ta tag i avloppsfrågan.

Tillsyn av enskilda avlopp

Bygg- och miljökontoret utför tillsyn av avloppsanläggningar för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas. Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas.  

Om du ska anlägga nytt eller ändra befintligt avlopp

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra befintlig anläggning krävs en ansökan eller anmälan beroende på vilken åtgärd du ska göra.

Anläggningsarbete får först påbörjas när beslut om tillstånd vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter det att beslutet delgivits berörda parter.

Ändring av befintlig anläggning kan till exempel vara byte av sluten tank, slamavskiljare, infiltrationsledningar och om avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt, till exempel vid ombyggnad eller tillbyggnad av bostadshuset.  

Innan du anlägger ett nytt avlopp behöver du ta reda på vilken typ av avloppsanläggning som passar just din tomt och området du bor i. Här kan du läsa om olika avloppslösningar. Tänk även på slamanläggningens placering med tanke på slamtömning. Läs mer om uppställningsplats och utrymme slambilen behöver. 

Vill du ha kostnadsfri VA-rådgivning är du välkommen att höra av dig till Utvecklingscentrum för vatten.

Att göra en ansökan/anmälan

I vår guide beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan/anmälan. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan/anmälan. Guide för att ansöka/anmäla om enskilt avlopp

Här kan du gå direkt till ansökan om enskilt avlopp.

Handläggning och avgift 

Vår handläggningstid är högst 12 veckor från det att din ansökan/anmälan är komplett. Vintertid kan handläggningstiden bli längre om det är mycket snö. För vårt arbete med din ansökan/anmälan behöver du betala en handläggningsavgift. Fakturan skickar vi efter att du har fått ett beslut. I vår taxa kan du se avgiften för ansökan/anmälan om enskilt avlopp

Vid om- och tillbyggnad samt vid anmälan om Attefallshus

Miljö- och hälsoskyddsenheten informeras ofta om inkomna bygglovsansökningar. Gäller din ansökan en om- eller tillbyggnad eller vill du bygga ett Attefallshus kan tillsyn av din befintliga avloppsanläggning komma att ske. Tillsynen görs för att bedöma anläggningens funktion och kapacitet. Om anläggningen inte fungerar eller om reningen är otillräcklig kan det innebära att du behöver åtgärda densamma. Tillsynen debiteras per timme. Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för mer information.

Om du ska köpa hus med befintligt avlopp

Kontrollera att det finns tillstånd till anläggningen, anläggningens funktion och skick. Fler tips hittar du på Avloppsguidens webbplats. 

Om du vill veta mer om avlopp

 Avloppsguidens webbplats hittar du den mesta information kring enskild avloppsanläggning. Du kan även höra av dig till Kontaktcenter som hjälper dig eller besöka oss på kvällsöppet.   

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.