Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pågående tillsynsprojekt

Under hösten 2021 och våren 2022 kommer Samhällsbyggnadskontoret att inventera enskilda avlopp kring sjön Sparren i sydvästra delen av Norrtälje kommun. Avrinningsområdet är stort och sträcker sig från kommungränsen i söder och nästan upp till Långsjön i Rimbo i norr.

Tillsynsprojekt Sparren hösten 2021 och våren 2022

Inventeringen av enskilda avlopp kring Sjön Sparren utgår från sjöns miljökvalitetsnorm och enligt miljökvalitetsnormen för vatten ska Sparren uppnå God ekologisk status 2027. För att kunna uppnå det målet behöver tillförseln av näringsämnen till sjön kraftigt minska. De källor som finns till övergödning i Sparren är enskilda avloppsanläggningar och jordbruk.

Kommunernas tillsyn och krav på åtgärder ska leda till att påverkan på recipienten minskar och därmed bidra till att Miljökvalietsnormerna för vatten kan uppnås.

För att läsa mer om Sparrens status och miljöproblem kan du besöka VISS (vatteninformationssystem sverige) och söka på Sparren

Här hittar du VISS (vatteninformationssystem sverige)

För mer information om arbetet med vattenförvaltning, vattendirektivet och miljökvalitetsnormer för vatten kan du gå in på Vattenmyndigheternas hemsida

Här hittar du Vattenmyndigheternas hemsida

Om ni har fått information om att er fastighet ska inventeras

Ett informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare inom avrinningsområdet (under hösten 2021 till de som bor i den västra delen av avrinningsområdet och till våren de som bor i östra delen av området). I informationsbrevet har ert ärende blivit tilldelat ett diarienummer som vi ber er använda vid kontakt med oss. Tillsynsavgift kommer att tas ut för nedlagd tid i ärendet enligt gällande timtaxa, beslutad av Kommunfullmäktige. 2021 års timtaxa är 1 290 kronor per timme och debitering sker i samband med att tillsynsärendet avslutas. I handläggningen för tillsyn av enskilt avlopp ingår förarbete, inspektion, bedömning, samt diarieföring, förslag till beslut och beslut.

Rött avlopp?

I brevet informeras ni även om att ni själva kan inventera ert avlopp och bedöma dess status med hjälp av en Checklista samt Rött, grönt och gult avlopp (se länkar nedan). Om ni bedömer ert avlopp som rött kan ni själva anmäla det rött via vår e-tjänst och därmed kommer inte Samhällsbyggnadskontoret att besöka din fastighet, detta resulterat i normalfallet en reducerad avgift vilket medför 1 timmes handläggningstid.

Din anmälan om rött avlopp ska ha inkommit Bygg- och miljönämnden senast 2021-09-24 för område Väst som inventeras under hösten 2021.

Mer information om område Öst kommer ut efter årsskiftet 2021-2022.

Bedöm ditt eget avlopp

Här hittar du en checklista för att bedöma ditt eget avlopp

Blev ditt avlopp rött gult eller grönt?

Anmäl att du har ett rött avlopp

Mer information

Här hittar du information om våra tjänstegarantier och taxa

Få rådgivning om enskilda avlopp

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.