Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Sugledning för tömning av slamanläggning

Med en sugledning kan du undvika avgift för extra slangdragning vid slamtömning samt att du underlättar arbetet för tömningspersonalen.

Fast nergrävd sugledning för slamtömning

Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats och din slamanläggning är mer än (i dagsläget) 30 meter behöver du betala en avgift för extra slangdragning per anläggning. Om du anordnar en sugledning kan du minska avståndet och undvika den extra avgiften. Du kan även minska avståndet genom att ordna en hårdgjord uppställningsplats för slambilen närmare anläggningen.

Från och med 2019-01-01 kommer avgift för extra slangdragning att tas ut redan efter 10 meter. Läs mer om avgift för extra slangdragning 2019.

Tänk på

Slambilen kör inte på gräsmattor eller andra markområden för att på så sätt komma närmare anläggningen för att extra slangdragning ska undvikas. Den kör endast på hårdgjorda vägar, vändplaner och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tunga fordon. Utrymme renhållningsfordon behöver

Så här anordnar du en sugledning

En sugledning kan anordnas som fast nedgrävd, fast ovan mark eller som en lös ledning ovan mark som placeras ut av fastighetsägaren inför tömning. Varje ände av sugledningen har en koppling där vi kopplar samman vår sugslang med din sugledning. 

  • Sugledningen får vara max 60 meter (detta kan variera beroende på terräng).
  • Det får vara max 5 meter höjdskillnad mellan slambilens hjul (eller högsta punkt på marken utmed dragvägen för slambilens sugslang) och botten på slamanläggningen om slamanläggningen är placerad på en lägre nivå än uppställningsplatsen/angöringsplatsen för renhållningsfordonet. 
  • Kopplingen placeras minst cirka 25 centimeter ovan mark.
  • Kopplingen måste vara av modell KMPV76 eller KMS76.
  • Koppling 1 - avståndet mellan slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats och kopplingen ska vara max 10 meter (för att undvika avgift för extra slangdragning från och med 2019-01-01).
  • Koppling 2 - avståndet mellan kopplingen och slamanläggningen som ska tömmas får vara max 1 meter. Tänk därför på hur du placerar kopplingen om du har dubbla anläggningar som ska tömmas. 
  • Sugledningen måste klara vakuum.
  • Nedgrävd sugledning är att föredra då en lös eller fast slang ovan mark kan skadas av solljuset. 
  • Om sugledningen är nedgrävd är det viktigt att förankringen, som håller sugledningen på plats, slås ner i marken så långt att det sitter ”bergfast”. Om detta inte är möjligt, gräv och gjut fast det med betong. 

Slamtömning med sugledning

Här kan du läsa vad du behöver tänka på generellt inför slamtömning men även specifikt om du har en sugledning. 

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.