Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Avgift för extra slangdragning efter 10 meter

Från och med 1 januari 2019 (nästa år) tas avgift ut för extra slangdragning redan efter 10 meter, fram till den 31 december 2018 tas avgift ut efter 30 meter.

slamsugning

Den 18 december 2017 beslutade kommunfullmäktige att längden slang som ingår i avgiften för slamtömning ska ändras till 10 meter från 30 meter. Det innebär att, om det är mer än 10 meter mellan slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats och slamanläggningen behöver du efter 1 januari 2019 betala en extra avgift på 190 kronor per påbörjad tionde meter. Avgift tas ut per anläggning.

Slambilens uppställningsplats vid slamtömning

En slambil kan väga upp till 25 ton och kräver därför hårdgjorda vägar, vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme och hållbarhet för tungt fordon, även i våt väderlek. På grund av bilens tyngd och storlek kör den inte på gräsmattor eller andra markområden för att på så sätt komma närmare anläggningen för att extra slangdragning ska undvikas.
Här kan du se vilket utrymme slambilen behöver

Åtgärder för att minska avståndet

En åtgärd för att undvika avgift för slangdragning kan vara att ordna en hårdgjord uppställningsplats närmare anläggningen eller anordna en sugledning. Planerar du att anlägga en ny avloppsanläggning och det inte är möjligt att placera slamanläggningen inom 10 meter från en uppställningsplats/angöringsplats kan det vara praktiskt att i samband med grävningen av avloppsanläggningen även gräva och förbereda för en fast sugledning för slamtömning.

Varför ändras avståndet?

Slamtömning är ett tungt manuellt arbete, särskilt vid dragning av slang över 10 meter där dragmotståndet blir för högt. Personalen kan ofta behöva dra slang väldigt långa sträckor, ibland i oländig terräng och upp på höjder. Det kan även vara hinder i transportvägen såsom buskar, staket, diken, bryggor etc. Väl framme vid slamanläggningen behöver personalen lyfta eller dra ett lock, vanligtvis av betong, åt sidan för att komma åt och få ner slangen för att suga upp slammet.  

Arbetsmiljöverkets rekommendationer sedan några år tillbaka är att avståndet behöver kortas ner till högst 10 meter för att förbättra arbetsmiljön och minska förslitningsskador hos tömningspersonal. Att ta ut avgift redan efter 10 meter kan motivera fastighetsägare att åtgärda på sin egen fastighet och på så sätt bidra till att minska skador och olyckor vid slamtömning. Arbetsmiljöverket kan, om åtgärder inte vidtas för att förbättra arbetsmiljön, komma ställa krav att minst 2 personal ska hjälpas åt vid slamtömning för att underlätta arbetet. Detta skulle innebära höjda avgifter för slamtömning och då beröra alla abonnenter.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.