Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Minireningsverk

Minireningsverk kan användas för att behandla både blandat avloppsvatten och enbart bad,- disk- och tvättvatten.

Tekniken som används för rening är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och enbart kemisk rening.

Idag finns det många olika tillverkare med likartade tekniklösningar. Anläggningarna varierar emellertid mycket i storlek, kostnad, utseende och i viss mån prestanda. Gemensamt är att de i hög grad är automatiserade vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen och levereras/installeras kompletta att använda. Minireningsverk finns anpassade för ett normalhushåll (5 personer) och många tillverkare har även större modeller för gruppvisa lösningar.

Innan utsläpp av avloppsvattnet

Det renade avloppsvattnet från minireningsverket behöver ofta ett efterpoleringssteg före utsläpp. Efterpoleringsstegets utformning är beroende av vilken typ av verk som valts och var utsläppet kommer att ske.

För att kontrollera funktionen av minireningsverket kommer krav att ställas på provtagning av utgående avloppsvatten. För mer information om provtagningsfrekvens samt övriga villkor, kontakta Bygg- och miljökontoret. Eventuellt kan tillsynsavgifter tillkomma.

Minireningsverk vid fritidsboende

Om ett minireningsverk ska installeras vid ett fritidsboende är det viktigt att välja ett reningsverk som även fungerar för den typen av temporärt boende med ojämn belastning på verket. Mer och detaljerad information om minireningsverk finns på avloppsguidens webbplats.

Vid slamtömning

När du har fått ditt tillstånd till en avloppsanläggning med minireningsverk är det viktigt att du tänker på följande inför slamtömning av verket.

  • En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas lättillgänglig för personalen i anslutning till verket i samband med tömning.
  • Det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske.
  • Eventuellt känsliga delar i verket ska skyddas.
  • Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning, ligger ansvaret för detta på dig som fastighetsägare. Vår entreprenör återfyller inte.

Om det saknas tömningsinstruktion eller skydd som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning kan vår entreprenör välja att inte tömma anläggningen. Vid sådant tillfälle tar vi betalt för en så kallad bomkörning.

Här beskriver vi vad du mer behöver tänka på inför slamtömning för att undvika en utebliven tömning och bomkörningsavgift.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.