Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Olika avloppslösningar

Vilken typ av avlopp är bäst lämpad för din fastighet och för området du bor i? Här beskriver vi kortfattat vanliga avloppslösningar. När du valt avloppslösning kan du följa vår guide för att göra en ansökan.

Om du tycker det är krångligt att välja avloppslösning kan du ta hjälp av en entreprenör eller konsult. På exempelvis Avloppsguidens webbplats hittar du information om entreprenörer/företag du kan rådgöra med, som utför anläggningar, gör VA-utredningar med mera.

WC-avlopp

Avlopp för vattentoalett samt bad,- disk- och tvättvatten (BDT-vatten) till markinfiltration eller motsvarande

Avloppsanläggningen tar hand om avloppsvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt. Vanligtvis avleds avloppsvattnet från huset till en slamavskiljare och därifrån till infiltration i mark för rening. Det fasta avfallet (slammet) stannar i slamavskiljaren och töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med. 
Läs mer om avloppslösningen på Avloppsguidens webbplats

BDT-avlopp

Avlopp för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) till markinfiltration eller motsvarande

Avloppsanläggningen tar endast hand om avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Till anläggningen får alltså inte en vattentoalett anslutas. Vanligtvis avleds avloppsvattnet från huset till en slamavskiljare och därifrån till infiltration i mark för rening. Det fasta avfallet (slammet) stannar i slamavskiljaren och töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med. 
Läs mer om avloppslösningen på Avloppsguidens webbplats.

Om du har en avloppsanläggning för BDT-vatten kan du lösa toalettfrågan genom att anmäla installation av torrtoalett alternativt ansöka om vattentoalett ansluten till sluten tank, se information om WC till sluten tank nedan.

WC till sluten tank

Vattentoalett ansluten till sluten tank

Avloppsanläggningen är endast avsedd för toalettvatten. Avloppsvattnet avleds från huset och samlas upp i en sluten tank som töms regelbundet av den entreprenör som kommunen har avtal med. Tankens volym ska uppgå till minst 3 kubikmeter för ett hushåll.

Avloppslösningen kan till exempel användas då utsläpp av toalettvatten i mark inte kan tillåtas. I de flesta fall ställer vi krav på att en extremt snålspolande toalett ska installeras, det vill säga en toalett som spolar mindre än 1 liter per spolning. Vatten från bad-, disk- och tvätt (BDT-vatten) får inte avledas till den slutna tanken. Anledningen är att vattenmängden blir för stor. 
Läs mer om avloppslösningen på Avloppsguidens webbplats.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.