Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Byte av vattenmätare

Vattenmätare.

Det pågår just nu byte av en större mängd vattenmätare runt om i kommunen.

Med jämna intervaller hämtar vi in vattenmätarna för att kontrollera att de fungerar som de ska. Enligt lag ska vattenmätare bytas och kontrolleras regelbundet för säkerställande av att rätt debitering sker av vattenförbrukning.

Vi kallar det för revisionsbyten och det görs vart åttonde år för mindre vattenmätare (småförbrukare). Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftning.

När du fått avisering om att mätaren ska bytas föreslår vi en tid. Om du behöver ändra tid hör du av dig till telefonnumret som står på aviseringslappen som skickats ut.

Vattenmätarna byts av Norrtälje kommuns egen personal eller entreprenör utsedd av oss. Andra får inte montera vattenmätarna som är Norrtälje kommuns egendom.

Att tänka på inför bytet

Så här kontrollerar du dina kranar inför ett vattenmätarbyte.

För att kunna utföra ett mätarbyte, är det viktigt att båda kranarna vid mätaren fungerar, det vill säga att de stänger helt. Om kranarna närmast före vattenmätaren inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet när vi tar bort mätaren, vilket vi vill undvika, samt att den ska kunna stänga vattnet vid en eventuell läcka i fastigheten.

För att enklast kontrollera att dina kranar stänger, stänger du kranen närmast före vattenmätaren, den så kallade A-kranen. När den är helt stängd öppnar du en kran i fastigheten, närmast efter mätaren. Om det inte kommer något vatten och kugghjulen på din mätare står still, så är allt som det ska vara. Fungerar inte det, prova gärna ett par gånger till. Om den trots det inte stänger ordentligt, måste den bytas av en vvs-montör. Glöm inte att kontakta vår kundtjänst som aviserat om byte av vattenmätare för att avboka din tid. Sedan behöver du kontakta oss på kundtjänst igen för att boka stängning av vattnet i gatan inför rörmokarens arbete.

En annan sak som du bör vara uppmärksam på är om du har en eller flera kranar med beteckningen LK-580. De kranarna måste bytas ut innan Norrtälje kommun ska byta mätare. 

Placering och ansvar för vattenmätaren

Mätarens placering ska vara godkänd av Norrtälje kommun som också har rätt till åtkomst till platsen. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från mätaren.

Ansvar för vattenmätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. För att undvika skador bör man stänga ventilationsluckor och täta dörr- respektive fönsterspringor.

Mätarkonsollen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar. De behöver kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

Kontakta Norrtälje kommun om din vattenmätare har skadats.

Om du vill ändra vattenmätarens placering, eller få råd till ny mätarplacering, kontakta behörig vvs-montör.
Kostnaden för utbyte av mätaren vid trasig mätare och/eller reparation betalas av fastighetsägaren enligt gällande taxa.

Mätarplats

Mätarens plats skall utföras enligt VAV:s publikation VAV P100 maj 2009.

Mätaren monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Mätarkonsol och avstängningsventiler kan köpas hos rör- och vvs-butiker.
Faktablad en- eller tvåfamiljshus
Faktablad vattenmätarplats för samfällighet, företag och flerbostadshus

Vem ansvarar för vad?

Fastighetsägaren har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen i den enskilda fastigheten. Norrtälje kommun har allt ansvar för alla ledningar till och från den enskilda fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för va-installationen från anslutningspunkten i gatan som normalt ligger ca 0,5 meter utanför tomtgränsen. I det ingår att ta hand om vattenmätaren och skydda den mot kyla och åverkan.
Ett utbyte av sönderfrusen vattenmätare debiteras alltid fastighetsägaren.
Vid vattenskada ligger det på fastighetsägarens ansvar att kontakta va-installatör och försäkringsbolag.

Norrtälje kommuns ansvar

Vi ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten.

 

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.