Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anläggningsavgift inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

Anläggningsavgift är en fastighets andelskostnad i den allmänna VA-anläggningen.

Om kommunfullmäktige beslutar att ett område ska bli verksamhetsområde för kommunalt VA måste alla fastighetsägare i området, enligt vattentjänstlagen, betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift.

Anläggningsavgift för bostadsfastighet

I vår beräkningsmodell kan du räkna ut anläggningsavgiften för en bostadsfastighet. Observera att du betalar anläggningsavgift enligt den VA-taxa som är gällande då du får kommunens skriftliga meddelande om din förbindelsepunkts placering, det vill säga, du får en förbindelsepunktkarta hemskickad.

 Avgiftens storlek
Avgiftens storlek bestäms av:

  • Fastighetens tomtyta.
  • Antalet bostadslägenheter på fastigheten.
  • Om fastigheten ska anslutas till endast en eller flera av tjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten/dränvatten. Observera! ledningar för dagvatten/dränvatten byggs inte i alla områden.

Anläggningsavgift för verksamhet

Anläggningsavgiften för fastighet med verksamhet räknas ut på ett särskilt sätt. Hur avgiften räknas fram och vad som räknas som verksamhet finns i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningsavgift för obebyggd fastighet

För en obebyggd fastighet som ligger inom detaljplanerat område, debiteras fastighetsägaren avgift för servisledning, förbindelsepunkt och tomtyta. Resterande avgift debiteras då fastigheten bebyggs. Obebyggd fastighet utanför detaljplanelagt område debiteras inte. Avgifterna finns i vår taxa för kommunalt vatten och avlopp

I vår karta kan du se om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. 

Arbeten inom den egna fastigheten

Alla arbeten inom din egen fastighet fram till förbindelsepunkten bekostar du själv (förbindelsepunkten upprättas av kommunen utanför din tomtgräns).

För mer information

Om du har frågor om avgifterna är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter

Mer information om kommunalt VA
Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.