Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Ovanligt låga grundvattennivåer - nu behöver vi hjälpas åt att spara

Grundvattennivåerna i Norrtälje kommun och i stora delar av övriga landet är i dagsläget ovanligt låga. För att undvika att nivån sjunker till ett kritiskt lågt läge i kommunen, vilket innebär risker för människor, djur och egendom, uppmanas alla i området att vara extra sparsamma gällande vattenförbrukningen under sommaren. (Uppdatering 2017-10-19: Nivåerna är i nuläget inte akuta.)

Ett glas med vatten

Vad har hänt?

Norrtälje kommun bevakar och tar regelbundet in SGU´s (Sveriges geologiska undersökning) och SMHI´s (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) mätningar av nivåerna på grundvatten i kommunområdet. Dessa mätningar visar nu på ovanligt låga grundvattennivåer.

I normala fall byggs förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, men inför årets sommar är utgångsläget försämrat jämfört med tidigare år. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. Därför står vi nu inför utmaningen att få vattnet att räcka till för alla under en hel sommar.

Vad kan hända?

Mer än hälften av bostäderna och de allra flesta lantbrukarna i Norrtälje kommun har en egen vattenbrunn. Det är främst dessa som kan drabbas av vattenbrist vid akut låg grundvattennivå, vilken alla vattenbrukare i kommunen påverkar genom sitt användande av vatten.

Hur kan en privatperson påverka grundvattennivåerna?

En enskild person kan med enkla medel påverka vattensituationen stort och i grupp kan boende och sommargäster i kommunen vara avgörande för om grundvattennivåerna sjunker till en kritisk punkt eller inte.

I Sverige förbrukar vi ungefär 140 liter vatten per person och dag, vilka fördelas ungefär på följande sätt: 60 liter används för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 15 liter för disk, 15 liter för tvätt, 10 liter för dryck och mat och 10 liter för övrig användning.

Med ett invånarantal på över 60 000 personer och cirka 120 000 sommargäster per år kan våra gemensamma vattenbesparingar ge stora positiva effekter för grundvattennivån.

Här kan du läsa mer om hur du kan vara med och hjälpa till att få vattnet att räcka till för alla i Norrtälje kommun. Du kan också läsa i detalj om vilka regler som gäller för det allmänna vatten- och avloppsnätet i Norrtälje kommun genom att klicka här.

Om du är lantbrukare har LRF sammanställt en checklista för att på bästa sätt förbereda dig inför en akut situation gällande tillgången till vatten. Här kan du klicka och se hur den aktuella grundvattennivån i Sverige är just nu jämfört med de normala nivåerna.

Vad gör Norrtälje kommun?

Vi arbetar nu aktivt med att samordna de resurser kommunen förfogar över för att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja kommunens invånare på bästa sätt vid den vattenbrist som är att räkna med under sommaren. Vi samarbetar också med företag och organisationer i kommunområdet för att ytterligare säkerställa vattentillgång och vattentransport för de som får en akut krissituation på grund av de låga grundvattennivåerna.

Norrtälje kommun arbetar ock kontinuerligt med att hitta orsaker och lösningar gällande en hög vattenkonsumtionen och minskande grundvattennivåer. Planeringsarbetet anpassas till behoven för att säkra tillgången på bra vatten långsiktigt, vilket innebär att ledningsnäten ses över och vattenmagasinen utforskas. Samtidigt pågår ett arbete med att kommunicera fördelarna med minskad vattenförbrukning i områdets hushåll och företag för att minimera vattenförbrukningen i alla led, så att effekterna av torra perioder i framtiden blir mindre kännbara för vattenbrukarna.


Det kan också bli aktuellt med bevattningsförbud under sommaren. Beslut om det fattas av kommunen med underlag från SGU. Här kan du läsa mer om SGU och grundvattennivåer.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.