Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Västernäs, Östernäs och Uppnäs

En utredning om bildande av kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Västernäs, Östernäs, Uppnäs samt delar av Lilltorp och Riddersholm har påbörjats. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kort bakgrund

Västernäs-, Östernäs- och Uppnäsområdet är prioriterat i kommunens VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA. Länk till mer information om lagen om allmänna vattentjänster finns under rubriken "Mer information om utbyggnaden av kommunalt VA".

Tidplan 

När utredningen om bildandet av verksamhetsområde är klar under sommaren 2020 kommer information om detta att sändas till de fastighetsägare vars fastigheter föreslås inrymmas i verksamhetsområdet.

Kommunfullmäktige kommer att besluta om bildandet av området hösten 2020. När beslutet vunnit laga kraft kommer ett nytt informationsbrev att sändas ut och berörda fastighetsägare kommer att kallas till ett informationsmöte. Arbetsprocessen att projektera, upphandla entreprenör, bygga och driftsätta VA-anläggningarna i området uppskattas ta två till fem år.

Aktuella utskick

Ett informationsbrev med mer information om bildandet av verksamhetsområde samt information om vad som sker parallellt med utredningen och efter bildandet sändes i början av juli 2020 ut till fastighetsägare i området. För att ta del av brevet i sin helhet, klicka på länken "200630 Västernäs, Östernäs och Uppnäs informationsbrev 1" nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.