Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skebobruk

Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Information 26 juni 2020

Utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet är avslutad och slutbesiktning av entreprenaden kommer att ske 2020-06-30. När slutbesiktningen blivit godkänd kan systemet driftsättas. Efter att driftsättning skett och man kunnat konstatera att allt fungerar som det ska så upprättas föbindelsepunktskartor. Dessa sänds ut till berörda fastighetsägare tillsammans med fakturan för anläggningsavgiften och ett informationsbrev som beskriver hur man går till väga för att ansluta sig. Anslutningar kommer att kunna ske först efter sommaren.

Information 7 april 2020

Arbetena på Södra Gribbyvägen har påbörjats och beräknas vara klara vecka 22.  Preliminärt beräknas arbetena på Talluddsvägen att starta under vecka 17.

Information 2 december 2019

Arbetet med nedläggning av vatten- och avloppsledningar pågår som planerat. Nedläggning av ledningar för fiber och efter det återställning av området kommer att ske våren 2020.

Information 3 juli 2019

Norrtälje kommun har nu upphandlat entreprenör för ledningsarbetet i Skebobruk. Entreprenör är JR Markteknik AB som planerar att ha sin etablering på kommunens mark vid Stinsvägen. Etablering kommer att ske under vecka 32.

För tidplan och kontaktuppgifter till entreprenören se informationsbrevet:

Informationsbrev 2019-07-03

Information 24 april 2019

Kontrakt för byggande av vatten- och avloppsledningar i Skebobruk kommer att tilldelas under maj 2019. Förberedelser för uppstart av entreprenaden kommer att ske före sommaren med byggstart efter sommaren.

Information 3 december 2018

Frågor och svar från informationsmötet den 27 november 2018.
Får två fastigheter dela förbindelsepunkt?
Nej enligt §12 i vattentjänstlagen utdrag ur paragrafen. Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt.

Blir man fri från avgiftsskyldighet om man river huset? Det prövas individuellt.

När måste man ansluta sig? När kommunala VA-ledningarna är färdigbyggda och driftsatta meddelas Bygg- och miljökontoret som följer upp de enskilda avloppsanläggningarna. Det är Bygg- och miljökontoret som gör bedömningen när fastighetsägaren inte får använda den enskilda avloppsanläggningen längre.

Hur gör jag om jag vill stänga av värmen i mitt fritidshus och undvika att vattenmätaren kan frysa sönder? Man bör kontakta Norrtälje kommuns drift för att få vattnet avstängt samt vattenmätaren nedmonterad.

Vad händer om LTA-enheten larmar fel men det blir strömlöst? LTA-enheten larmar fel när strömmen är tillbaka och upptäcks av fastighetsägaren.

Frågan gällande LTA
Leverantör av LTA-tankar kommer att upphandlas under våren mer information kommer.

Information 28 november 2018

Här kan ni läsa presentationen från informationsmötet den 27 november 2018 och frågor och svar. Kartbild över fastigheterna som ingår i verksamhetsområdet.pdf

Information 26 oktober

Den 26 oktober skickas informationsbrev 3 ut till fastighetsägarna i Skebobruk. Här kan du läsa Informationsbrev 3.pdf samt bilagorna.
Bilaga frischaktsavtal.pdf
Bilaga frågeformulär om egen dricksvattenbrunn.pdf

Information 1 oktober

Nu är det bestämt att utbyggnaden i Skebobruk blir en utförandeentreprenad och projekteringen utförs som planerat under hösten 2018.  Informationsmötet är planerat att hållas i slutet av året. På informationsmötet kommer vi att visa hur ledningsdragningen är tänkt. Inbjudan till informationsmötet kommer separat.

Information 24 augusti

Projektutbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet omfattar fastigheterna markerade med en röd prick. Planerat är att börja byggnationen i Skebobruks norra del vilket kan komma att ändras under förprojekteringen beroende på förutsättningar i området. Förprojekteringen planeras genomföras under hösten 2018 och en inbjudan till informationsträff kommer skickas ut under hösten.
Här kan du se vilka fastigheter som ingår:
Utökat verksamhetsområde Skebobruk kartbild.pdf

 

Information 13 augusti 2018

Informationsbreven 1 och 2 har skickats ut igen eftersom flera fastighetsägare har hört av sig och meddelat att de ej har mottagit informationsbreven. Här kan ni läsa brevet som skickades ut.

 

Information 6 juli 2018

Se karta med fastigheter som ingår i projekt "utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät i Skebobruk" nedan. Fastighetsbeteckningar benämns ej på områdessidan eftersom det strider mot personskyddslagen GDPR. 

 

Vid frågor om den enskilda fastigheten ta kontakt med kontaktcenter: kontaktcenter@norrtalje.se och telefon: 0176-710 00.

Information 2 juli 2018

Den 11 juni 2018 tog kommunfullmäktige beslut att utöka verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Skebobruk. Alla berörda fastighetsägare har fått ett informationsbrev. Här kan du läsa hela informationsbrevet.

Information 18 maj 2018

Den 11 juni 2018 behandlas ärendet på kommunfullmäktiges sammanträde om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Skebobruk. Mer information kommer att skickas ut löpande.

Information 14 februari 2018

Den 12 februari skickades det ut ett informationsbrev 1 till fastighetsägarna i Storängen.
Här kan du läsa hela informationsbrevet.

Information  26 januari 2018

En utveckling och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) är viktig för Norrtälje kommuns framtid i flera avseenden bland annat för att följa gällande lagar och krav för invånarnas rätt till rent och bra dricksvatten. För att möta dessa lagar och krav har kommunen tagit fram en VA-plan, som är antagen av kommunfullmäktige 2016-06-20. VA-planens syfte är att belysa nuläge, behov, problem och framtida strategiska frågor samt att den innehåller de projekt som ska genomföras under perioden. Årligen lyfts planen upp till kommunfullmäktige för att besluta vilka av projekten i planen som ska verkställas.

I VA-plan 2017 finns Skebobruk med för att bli utrett gällande utbyggnad av kommunalt VA. Det innebär att fastigheterna inom ditt område kommer att utredas och eventuellt bli ett förslag om att ingå i ett utökat verksamhetsområde.

Våren 2018 kommer kommunfullmäktige fatta beslut om området du bor i ska bli verksamhetsområde i enlighet med VA-planen. Vatten- och avloppsavdelningen informerar er då om beslut och handlar upp entreprenör som ska utföra byggnationen av det allmänna ledningsnätet och upprätta förbindelsepunkterna.

Här kan du läsa hela informationsbrevet.

 


Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.