Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Upprustning av Rimbo reningsverk

Nu moderniserar vi avloppsreningsverket för att möta det kommande behovet när Rimbo växer.

Rimbo reningsverk.

Rimbo är inne i en fas med expansivt bostadsbyggande. Med bland annat Västertorp och Bålbroskogen, som tillsammans utgör ett tillskott om cirka 400 bostäder. Utöver detta finns det översiktliga planer på cirka 500 bostäder ytterligare. För att säkerställa att Rimbo reningsverk står rustat för befolkningsökningen så byggs nu delar av avloppsreningsverket om.

Förbättrad biologisk rening

Den biologiska reningen av avloppsvatten i Rimbo reningsverk sker för närvarande i en så kallad biobädd. Bädden renar vattnet från närings och syreförbrukande ämnen och hindrar dem nå Vallbyån, dit det renade avloppsvattnet slutligen leds.

Biobädden kommer däremot inte på egen hand att klara den kommande befolkningsökningen i Rimbo. För att fortsätta leva upp till gällande utsläppskrav kompletteras nu bädden med ett nytt kvävereningssteg som tar vid biobädden och reducerar näringsämnen ytterligare. För Vallbyån kommer åtgärderna medföra minskade utsläpp av ämnen som bidrar till syrebrist och övergödning. 

Minskat behov av fossila bränslen

Rimbo reningsverk tar årligen emot stora mängder slam från trekammarbrunnar och fritidshus. Det slammet, tillsammans med avskilt slam i reningsverket, rötas i kammaren varvid energirik metangas utvinns. Rötkammaren moderniseras och en gaspanna installeras för att kunna nyttja gasen till reningsverkets egen uppvärmning. Detta kommer minska behovet av fossila bränslen på verket.

Förbättrad arbetsmiljö

Merparten av verkets lokaler är över 50 år gamla och byggda utefter de regler och normer som gällde då. Lokalerna rustas nu med modern belysning och ventilation, förbättrad övervakningscentral och nya omklädningsrum till personalen.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.