Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kapellskärs avloppsreningsverk

Utbyggnads- och moderniseringsarbetet av avloppsreningsverket i Kapellskär har inletts med entreprenören NCC´s detaljprojektering och planering. Byggnationen påbörjades under hösten 2019 och verket beräknas vara klar för driftsättning i början av 2021.

Norrtälje kommun har ett ambitiöst program för att på bästa sätt försörja kommunens invånare med vatten och avlopp (VA) och samtidigt kunna möta framtidens förutsättningar och krav.

Den ökande etableringen av fastigheter på Rådmansölandet innebär att kapaciteten på reningsverket i Kapellskär behöver utökas, samtidigt som en modernisering är nödvändig för att även i framtiden kunna möta de lagar och regler som styr tillstånd för reningsverk.

Utbyggnaden av avloppsreningsverket innebär en stor ökning av reningskapaciteten och innebär också att förutsättningarna för Mark- och miljödomstolens tillstånd gällande inkommande belastning av orenat avloppsvatten i området kommer att kunna uppfyllas under mycket lång tid framåt.

Kapaciteten kommer att omfatta reningsverksverksamhet för 15 000 pe (personekvivalenter) per dygn.

En modernisering är också nödvändig för den planerade utökningen verksamhetsområdena för kommunalt VA på Rådmansö.

Efter utbyggnaden kommer fler fritidshusområden i området kunna ansluta sig till det kommunala avloppsnätet och därmed på sikt slippa slamtömning med bilar. Det befintliga reningsverket tillsammans med utbyggnaden möjliggör en fortsatt hållbar expansion för boende i skärgården samt även en förbättring av vattenmiljön i Östersjön på grund av ett enklare omhändertagande av fartygsslam.

Byggnationen påbörjades under hösten 2019 och beräknas vara klar under första kvartalet 2021.

Klicka här för att läsa mer om kommunalt VA.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.