Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Kapellskärs avloppsreningsverk - modernisering av reningsverket

Efter att tidigare upphandling överklagats till förvaltningsdomstolen har nu dom kommit om att upphandlingen ska göras om, vilket innebär att kommunens målsättning att det utbyggda reningsverket ska vara i drift senast 2020-06-30 riskerar att inte kunna hållas.

WC-skylt vid kusten

Färdigställandet av reningsverket riskerar att bli kraftigt försenat på grund av överklagandet och domen i förvaltningsdomstolen. Kommunen har ansökt om förlängning av de tillstånd för verksamheten som finns idag och det är inte troligt att ett utbyggt reningsverk i Kapellskär kommer att kunna driftsättas under 2020.

Det ökande permanentboendet på Rådmansölandet har lett till ett ökat behov av kommunala VA-tjänster i området, vilket föranleder att kapaciteten på reningsverket i Kapellskär måste utökas. En modernisering är också nödvändig för att även i framtiden kunna möta de lagar och regler som styr tillstånd för reningsverk.

Den planerade utbyggnaden av reningsverket innebär en mycket stor ökning av kapaciteten, från 1 900 till 15 000 p.e. (personekvivalenter) och också att förutsättningarna för Mark- och miljödomstolens tillstånd gällande inkommande belastning av orenat avloppsvatten kommer att kunna uppfyllas under mycket lång tid framåt.

Fastighetsägare i de områden på Rådmansölandet som berörs av den kommunala VA-utbyggnaden kommer att få riktad information inför projektstart i respektive område.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.