Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Kapellskärs avloppsreninsverk - Modernisering av reningsverket

Nu startar arbetet med utbyggnaden av avloppsreningsverket i Kapellskär, så att den ökande etableringen av fastigheter på Rådmansölandet kan fortsätta och invånarna får ett VA-system som möter de behov, lagar och regler som styr tillstånd för reningsverk under mycket lång tid framåt.

WC-skylt vid kusten

Modernisering av befintligt reningsverk i Kapellskär

Reningsverket i Kapellskär är avgörande för Rådmansölandet. För att det ska vara såväl meningsfullt som tillåtet måste det verk som det orenade avloppsvattnet från fastigheterna leds till ha kapacitet att ta emot och behandla avloppet till de nivåer tillståndet kräver. Detta avser såväl hur många som tillåts ansluta sig (inkommande belastning) som kvaliteten på vattnet som leds vidare ut i havet (utgående reningsgrad).

I nuläget har Kapellskärsverket ett tillstånd som medger en inkommande belastning på 1 900 personekvivalenter (pe). Med pe menas att föroreningar från annat än fastigheter, i vårt fall exempelvis hamnen och färjorna, räknas om till att motsvara personer. Summan av boende och annan belastning är alltså begränsad till just dessa 1 900 pe. De idag anslutna fastigheterna tillsammans med annan belastning tillåter inte några ytterligare anslutningar utan att risken blir för stor för att tillåtna nivåer överskrids. Detta innebär att kapaciteten på verket måste utökas.

Utbyggnad av ny kapacitet

Kapellskärsverket har under många år varit föremål för utredningar, tillståndsansökningar och annan planering utan att alla nödvändiga tillstånd har erhållits för att kunna påbörja en byggnation. Kommunen har under de senaste 1-2 åren prioriterat och intensifierat ansträngningarna med att komma igång med den nödvändiga kapacitetsutbyggnaden. Målsättningen har varit att bygga ut verket till en kapacitet motsvarande 15 000 pe. Situationen nu (aug 2017) är att nödvändiga tillstånd finns och att kommunen under hösten/vintern kommer att handla upp en entreprenör för att genomföra utbyggnaden. Enligt vårt tillstånd, vilket också är kommunens målsättning, från Mark- och miljödomstolen ska verket senast 2020-06-30 vara i drift.

Konsekvenser för boende på Rådmansölandet

Enligt Norrtälje kommuns VA-plan är vissa områden på Rådmansölandet tidsmässigt prioriterade för anslutning till Kapellskärsverket så snart kapacitet finns tillgänglig. Fastighetsägare i dessa områden kommer erbjudas mer information/informationsträff om tidsplan och prioritet. Kommunens inriktning nu är att så snart en entreprenör för den kommande utbyggnaden är kontrakterad kan arbetet i dessa prioriterade områden påbörjas med planering, projektering, byggnation och så vidare för att kunna vara färdiga att ansluta till Kapellskärsverket så snart verket har erforderlig kapacitet, preliminärt våren 2020.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.