Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960-talet och har genomgått två större om- och tillbyggnader. Nu planerar Norrtälje kommun en omfattande modernisering samt en ökning av reningskapaciteten med cirka 45 procent*. Utbyggnaden beräknas tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening minst fram till år 2045.

Lindholmens reningsverk renar avloppsvatten från Norrtälje stad och Bergshamra samhälle. Anläggningen tar även hand om slam från slamavskiljare och slutna tankar från enskilda fastigheter i Norrtälje kommun samt slam från mindre avloppsreningsverk i kommunen.

I takt med kommunens befolkningstillväxt har belastningen på Lindholmen ökat. För att klara det framtida behovet har Norrtälje kommun ansökt om tillstånd för ökad reningskapacitet.

Planerad utbyggnad

I maj 2019 skickade Norrtälje kommun en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen. Det väntas ta ett-två år innan ett beslut finns på plats. Ansökan innehåller miljökonsekvensbedömning, teknisk beskrivning och ett antal utredningar. Delar av ansökan hittar du nedan. 

2020-01-20 publicerades en kungörelse ifrån Mark- och miljödomstolen med information om att synpunkter kring ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kan lämnas in till Nacka tingsrätt till och med den 25 februari 2020. Läs kungörelsen i sin helhet nedan.

Förbättringar inom gällande tillstånd

Parallellt med att ansökan behandlas sker förbättringar inom nuvarande tillstånd. En mellansedimenteringsbassäng byggs och mottagningen och behandlingen av slam förbättras. 

* Lindholmens reningsverk har i dag tillstånd att behandla avloppsvattnet från 34 000 personekvivalenter (pe). Planen är att få detta utökat till 50 000 pe. En pe motsvarar den genomsnittliga mängden avloppsvatten från en person per dygn.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.