Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Lindholmens avloppsreningsverk - Planerad utbyggnad

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960-talet och har genomgått två större om- och tillbyggnader. Nu planerar Norrtälje kommun en omfattande modernisering samt en ökning av reningskapaciteten med cirka 45 procent*. Utbyggnaden beräknas tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening fram till år 2045.

Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens reningsverk renar avloppsvatten från Norrtälje stad och Bergshamra samhälle. Anläggningen tar även hand om slam från slamavskiljare och slutna tankar från enskilda fastigheter i Norrtälje kommun samt slam från mindre avloppsreningsverk i kommunen.

I takt med kommunens befolkningstillväxt har belastningen på Lindholmen ökat. För att klara det framtida behovet ska Norrtälje kommun snart ansöka om tillstånd för ökad reningskapacitet.

Tillståndsansökan för utbyggnad

Norrtälje kommun skickar under våren 2019 in en tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län som prövar verksamheten.

Upphandling av entreprenader

Innan utbyggnaden för 50 000 pe (personekvivalenter) görs en upphandling av entreprenör som ska justera vissa delar i verket. De tänkta arbetena innebär att den biologiska reningen ska få en bättre funktion, slamhanteringen kommer att förbättras så att volymen slam blir mindre vid kvittblivning samtidigt som arbetsmiljön förbättras för driftpersonalen.

Handlingar från samrådsmöte

Här kan du läsa frågor och svar från samrådsmötet 16 november 2017.

Du kan också läsa Samrådsredogörelse till Länsstyrelsen med tillhörande bilagor:

Bilaga 1 Annons.pdf
Bilaga 2 Lindholmen_broschyr.pdf
Bilaga 3 Lindholmen Samrådsunderlag 1.0.pdf
Bilaga 4 presentation 171116.pdf

* Lindholmens reningsverk har idag tillstånd att behandla avloppsvattnet från 34 000 personekvivalenter (pe). Planen är att få detta utökat till 50 000 pe. En pe motsvarar den genomsnittliga mängden avloppsvatten från en person.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.