Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Grisslehamn norra, område 1 och 2

Om du har frågor avseende arbetet med utbyggt VA i Grisslehamnkan du höra av dig till Kontaktcenter på 0176-710 00 eller kontaktcenter@norrtalje.se.

Information 3 januari 2018
Området är nu utbyggt med vatten och spillvattenledningar. Vissa kompletterande arbeten kommer att pågå under januari i området av entreprenören SVEAB. Fastighetsbesiktningarna har inte kunnat genomföras enligt vad som planerats. Företaget Bergsäker kommer att kontakta berörda fastigheter om överenskommelse om lämplig tidpunkt för efterbesiktningar av husen.

De som vill ansluta sig till det allmänna nätet skall lämna in en servisanmälan som finns tillgänglig på Norrtälje kommuns hemsida: https://service.norrtalje.se/FileStorageArea/Blanketter/24/Servisanmälan-ansökan_med_ABVA.pdf?_ga=2.110107392.481531236.1515401135-1051800786.1475667809

Information 24 november 2017
Slutbesiktning pågår av SVEAB:s arbete med att bygga ut vatten- och avloppsledningarna i området. Den avslutande besiktningen av pumpstationerna kommer att göras under vecka 48. Under vecka 49 kommer vi att börja skicka ut meddelanden om förbindelsepunkter och fakturera anläggningsavgifterna (anslutningsavgifter) för alla fastigheter.

Besiktningar av ett antal hus kommer ske av företaget Bergsäker AB under december månad.

Information 27 september 2017
Idag har vi skickat ut informationsbrev 4 till alla fastighetsägare i Norra Grisslehamn. Här kan du läsa informationsbrev 4.

Information 19 maj 2017

Idag har vi skickat ut informationsbrev 3 till alla fastighetsägare i Norra Grisslehamn. Här kan du läsa informationsbrev 3. 

Information 14 februari 2017
Arbetet är igång med att bygga ut vatten- och avloppsnätet i området. För närvarande pågår arbetena vid Solgårdsstigen och målsättningen är att arbetena i område 1 kommer att vara klara under juni månad 2017 (se kartbild över området på länken nedan).

Karta över området i Grisslehamn där kommunalt VA ska byggas

De flesta fastighetsägare inom område 1 har haft kontakt med vår entreprenör SVEAB för att diskutera lämplig placering av förbindelsepunkten för sin fastighet. För område 2 kommer entreprenören ta kontakt med fastighetsägarna under de närmaste månaderna för ett gemensamt platsbesök vid respektive fastighet.

Under arbetets gång kommer vi att sätta upp vibrationsmätare i några fastigheter för att kontrollera de sprängningar som sker i samband med ledningsarbetena. Företaget Bergsäker AB svarar för kontakt med berörda fastighetsägare och uppsättning av mätarna.

Nedan är en preliminär tidplan under 2017 när arbetena ska ske efter de olika vägarna. Ledningarna kan dock inte börja användas förrän dessa har kontrollerats och fastighetsägaren har fått ett skriftligt meddelande om vart fastighetens förbindelsepunkt är placerad.

Solgårdsstigen - januari-juni 
Enängsvägen - januari-maj 
Björkuddsvägen - maj 
Singövägen del 1 - april-maj 
Singövägen del 2 - maj-sep
Byholmavägen - juni-dec


Från informationsmötet 27 oktober 2016
Här kan du se presentationen vi visade på vårt informationsmöte i Medborgarhuset, Grisslehamn. Presentation från informationsmötet

Information 10 oktober 2016
Idag har vi skickat ut informationsbrev 2 till alla fastighetsägare i Norra Grisslehamn. I brevet finns också en inbjudan till ett informationsmöte den 27 oktober. Här kan du läsa informationsbrev 2.

Information 20 september 2016
Under september månad har vi skickat ut anbudsförfrågan till olika entreprenörer för byggnationen av vatten- och avloppsledningar i området. Under oktober hoppas vi att en entreprenör är utsedd att utföra arbetet. 

Vår förhoppning är att vi kan påbörja byggnationen under november månad 2016. Samtidigt som vi påbörjar byggnationen kommer vi att göra besiktningar av vägar och fastigheter i området. 

I oktober kommer vi att bjuda in alla fastighetsägare i området till ett informationsmöte. På mötet berättar vi om hela utbyggnadsprojektet och alla får möjlighet att ställa sina frågor.

Allmänt om byggnationen av kommunalt VA i Grisslehamn

25 maj 2016
Sedan tidigare finns kommunalt VA i större delen av Grisslehamns tätort. I november 2012 beslutade kommunfullmäktige att bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet även till norra delen av Grisslehamns tätort. Denna byggnation kommer påbörjas under hösten 2016 och planeras vara färdigställd preliminärt under 2017. Vi har delat upp utbyggnadsområdet i område 1 och område 2. 

Karta över området i Grisslehamn där kommunalt VA ska byggas 

Ledningar för att ta emot dag- och dränvatten (regn- och smältvatten och dräneringsvatten) kommer inte att byggas i området. Samtidigt med utbyggnaden av kommunalt VA kommer också arbeten att ske för att förbättra vattenförsörjningen och avloppsreningsverket i samhället. 

Vad händer fram till hösten 2016 

Under våren/sommaren 2016 pågår arbeten med projektering och upphandling av entreprenör för arbetet i området. Arbete kommer också ske med besiktningar, tillstånd och överenskommelser med myndigheter, väghållare och fastighetsägare under samma tid. 

Den 27 maj 2016 har ett informationsbrev skickats till alla berörda fastighetsägare som bor i området där kommunalt VA kommer att byggas. 
Här kan du ta del av Informationsbrev 1 från 2016-05-27.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.