Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att ansluta via VA-samfällighet

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet innebär att samfälligheten bygger och bekostar ett internt nät av vatten och avloppsledningar fram till en av kommunen anvisad anslutningspunkt.

Anslutning via en VA-samfällighet

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp via en VA-samfällighet innebär att samfälligheten bygger och bekostar ett internt nät av vatten och avloppsledningar fram till en av kommunen anvisad anslutningspunkt. För anslutningen betalar samfälligheten en avgift till kommunen.

Samfälligheten äger fortsättningsvis det interna ledningsnätet och står för drift och underhåll av detta. Anslutningen ska regleras via ett avtal som upprättas mellan samfälligheten och kommunen. Innan en VA-samfällighet har bildats formellt kan ett temporärt avtal skrivas mellan kommunen och den blivande VA-samfälligheten. Det temporära avtalet är till för att reglera vilka riktlinjer som samfälligheten har att planera utifrån.

Att bilda en VA samfällighet - gå samman och utse en kontaktperson

Om kommunen kan erbjuda ett område kommunalt VA via en VA-samfällighet måste fastighetsägare i området gå samman och bilda en VA-samfällighet. En VA-samfällighet bildas formellt hos Lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning. Mer information finns på Lantmäteriets webbplats.

Eftersom det tar tid att bilda en VA-samfällighet måste fastighetsägarna börja med att bilda en VA-arbetsgrupp och utse en kontaktperson för denna. Kontaktpersonen tar därefter en första kontakt med kommunens vatten- och avloppsavdelning för att förhöra sig om vilka möjligheter det finns för den kommande VA-samfälligheten att ansluta sig.

Ytterligare information lämnas av er kontaktperson i området

Efter att hela samfälligheten har utsett en kontaktperson för området kommer fortsatta och framtida kontakter med kommunen att gå via fastighetsägarnas kontaktperson. Det innebär även att om du har har frågor om anslutningen i området vänder du dig till denna kontaktperson. Det är även er VA-arbetsgrupp eller VA-samfällighet som fortsättningsvis framöver kommer att informera dig om områdets anslutning, tidplan för byggnation, kostnader med mera.
Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.