Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Att ansluta inom verksamhetsområde

Inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) bygger kommunen ett allmänt ledningsnät för VA och anlägger en förbindelsepunkt cirka 0,5 meter utanför varje tomtgräns. Via förbindelsepunkten kan fastigheten anslutas till kommunens VA-ledningsnät.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka områden som ska vara verksamhetsområden för kommunalt VA och vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. Ledningar för att ta emot dagvatten och dräneringsvatten byggs inte i alla områden.

En fastighet som ligger i nära anslutning till ett verksamhetsområde har även möjlighet att anslutas. Hör av dig till Kontaktcenter om du vill få mer information.

Alla fastighetsägare måste betala en anläggningsavgift

Anläggande, drift och underhåll av kommunalt VA ska inte finansieras via skattemedel utan ska täckas av avgifter från de fastighetsägare som nyttjar den allmänna VA-anläggningen. Alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är därför, med stöd av vattentjänstlagen, skyldiga att betala en anläggningsavgift. Här kan du läsa mer om avgifter för kommunalt vatten och avlopp.

Installationer och kostnader inom den egna fastigheten

Fastighetsägaren ansvarar för alla kostnader och arbeten inom sin egen fastighet fram till förbindelsepunkten. Arbetena utförs naturligtvis fackmannamässigt och enligt branschens regler. Fastighetsägaren ansvarar även för framtida drift och underhåll av de egna vatten och avloppsinstallationerna.

Fastigheter som inte ansluts

De fastighetsägare som inte har anslutit sina fastigheter inom cirka 2 år efter att möjligheten finns, kommer bygg- och miljökontoret att besöka. De besiktar då den befintliga avloppsanläggningen för att kontrollera om den uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten. Om den inte uppfyller kraven kan fastighetsägaren föreläggas (bli skyldig) att ansluta fastigheten till kommunalt VA. Detta eftersom inga tillstånd ges till nya egna anläggningar eller ändring av befintliga anläggningar inom ett verksamhetsområde. 

Rättigheter och skyldigheter 

Kommunens och fastighetsägarnas rättigheter och skyldigheter inom ett verksamhetsområde styrs av vattentjänstlagen.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.