Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Åkerö

En utredning om bildande av kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Åkerö/Västergården och Djursnäs påbörjades i november 2019. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kort bakgrund

Åkeröområdet är prioriterat i kommunens VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA.

Tidplan

  • Utredningen om bildandet av verksamhetsområde är klar och ett förslag till kommunfullmäktige om vilka fastigheter som bör ingå i området är framtaget. Listan över de föreslagna fastigheterna finns nedan under länken "Verksamhetsområde Åkerö - föreslagna fastigheter".
  • Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet om bildande av verksamhetsområde      2020-05-25 och beslut om fastställande kommer att fattas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-08.
  • När beslutet vunnit laga kraft kommer information om detta att sändas ut till berörda fastighetsägare (såväl till dem som beslutats ingå i verksamhetsområdet (VO) som till dem som ej kommer att ingå). I informationsbrevet kommer det även att beskrivas vilka aktiviteter som sker i nästa fas samt presenteras en grov tidplan. Fastighetsägare vars fastigheter beslutats ingå i VO kommer att kallas till ett informationsmöte.
  • Hela processen att projektera, upphandla entreprenör, bygga och driftsätta VA-anläggningarna i området uppskattas ta mellan två och fyra år.  VA-avdelningens projektledare för Åkeröområdet är Thomas Johansson och Göran Wahlqvist.

Aktuella utskick

Ett informationsbrev med mer information om bildande av verksamhetsområde samt information om vad som sker parallellt med utredningen och efter att verksamhetsområde bildats sändes i slutet av november 2019 ut till fastighetsägare i området. För att ta del av detta klicka på länken under rubriken "Mer information om utbyggnaden av kommunalt VA".

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.