Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Åkerö

En utredning om bildande av kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Åkerö/Västergården och Djursnäs påbörjades i november 2019. Inom ett verksamhetsområde får alla fastighetsägare tillgång till kommunalt vatten och avlopp (VA).

Kort bakgrund

Åkeröområdet är prioriterat i kommunens VA-plan (som kommunfullmäktige tagit beslut om) med anledning av att det är ett av de områden i Norrtälje kommun som utifrån vattentjänstlagen har störst behov av kommunalt VA.

Tidplan

  • Utredningen om bildandet av verksamhetsområde är klar och ett förslag till kommunfullmäktige om vilka fastigheter som bör ingå i området togs fram till kommunfullmäktigesammanträdet 2020-06-08. Listan över de föreslagna fastigheterna finns nedan under länken "Verksamhetsområde Åkerö - föreslagna fastigheter".
  • Kommunfullmäktige behandlade ärendet om bildande av verksamhetsområde Åkerö, 2020-06-08, och beslöt att anta det. 
  • Beslutet vann laga kraft 2020-07-08. Fastighetsägare vars fastigheter beslutats ingå i VO kommer att kallas till ett informationsmöte under hösten 2020.
  • Hela processen att projektera, upphandla entreprenör, bygga och driftsätta VA-anläggningarna i området uppskattas ta mellan två och fyra år.  VA-avdelningens projektledare för Åkeröområdet är Göran Wahlqvist.

Aktuella utskick

Ett informationsbrev (Infobrev 2) med mer information om det antagna verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp, samt beskrivning av vad som kommer att ske framöver, kommer att sändas ut till berörda fastighetsägare i början av september 2020. Informationsbrevet finns att läsa i sin helhet under rubriken "Mer information om utbyggnaden av kommunalt VA".

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.