Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Plan för kommunalt vatten och avlopp

Norrtälje kommuns VA-plan är vårt verktyg för hållbar planering av VA-försörjningen i kommunen. VA-plan innehåller en plan för den befintliga VA-anläggningen och en plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp under de kommande fem åren.

Norrtälje kommun har nu en väl genomarbetad VA-plan som även till stor del uppfyller rekommendationerna från Havs- och vattenmyndigheten. Planen har arbetats fram i samråd med länsstyrelsen som även ser positivt på planen och att den anger en hög ambitionsnivå med tydliga prioriteringar och avgränsningar.     

VA-planen beslutades av kommunfullmäktige den 20 juni 2016 och ersätter det tidigare ”Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030” som upphävdes av kommunfullmäktige i mars 2015. VA-avdelningen kommer nu att arbeta med kommunens VA-försörjning utifrån den nya VA-planen.

Prioriteringar i VA-planen

Den nya VA-planen fokuserar mer än det tidigare ”VA-utvecklingsprogrammet” på behovet av förnyelse och underhåll av den befintliga allmänna VA-anläggningen (VA-ledningar, vattenverk, reningsverk etc.). Planen presenterar också resultatet av prioritering för utbyggnad av kommunalt VA i befintlig bebyggelse (det som tidigare omfattades av "VA-utvecklingsprogrammet"). Listan är mindre omfattande nu än tidigare och sträcker sig över cirka 5 år, och inte som tidigare 20 år.

Här kan du läsa VA-plan 2018 med bilaga 1 åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen och bilaga 2 VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.  Bilagorna bör läsas som en del av VA-planen för att förstå sammanhanget mellan den planerade VA-utbyggnaden och de underhåll och reinvesterings behov som föreligger i den allmänna VA-anläggningen.

Observera att kommunfullmäktige inte har beslutat om avsnitt 6:3 avseende finansieringen. Beslut om finansiering planeras istället som årliga taxebeslut vilka bereds i samband med budgetprocessen.

Kontinuerlig uppdatering av planen

För att säkerställa kontinuerlig styrning och uppföljning samt för att avvikelser ska kunna hanteras löpande kommer VA-planen att ses över årligen. Mycket arbete kvarstår också med att säkerställa att VA-behov i blivande bebyggelse (exploateringar) ska kunna hanteras tydligare i VA-planeringen.

VA-policy

Sedan den 28 september 2015 finns en beslutad VA-policy för kommunen. VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden i frågor som rör hela kommunens VA-försörjning.VA-policyn har varit ett viktigt styrdokument i vårt arbete med den nu framtagna VA-planen. Här kan du läsa VA-policyn.

Mer information om kommunalt vatten och avlopp
Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.