Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Plan för kommunalt vatten och avlopp

Norrtälje kommuns VA-plan är vårt verktyg för hållbar planering av VA-försörjningen i kommunen. VA-planen innehåller en plan för den befintliga VA-anläggningen och en plan för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp under de kommande fem åren.

Norrtälje kommun har en väl genomarbetad VA-plan framtagen i enlighet med rekommendationerna från Havs- och vattenmyndigheten. Planen har arbetats fram i samråd med länsstyrelsen som även ser positivt på planen och att den anger en hög ambitionsnivå med tydliga prioriteringar och avgränsningar.

Norrtälje kommuns VA-plan 2018 beslutades av kommunfullmäktige den 19 februari 2018. VA-avdelningen arbetar löpande med kommunens VA-försörjning utifrån prioriteringar i VA-planen. 

Prioriteringar i VA-planen

VA-planen fokuserar mer än det tidigare planering på behovet av förnyelse och underhåll av den befintliga allmänna VA-anläggningen (VA-ledningar, vattenverk, avloppsreningsverk etc.). Planen presenterar också resultatet av prioritering för utbyggnad av kommunalt VA i befintlig bebyggelse. VA-utbyggnadsplanen sträcker sig över cirka 5 år.

Här kan du läsa VA-plan 2018 med bilaga 1 åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-anläggningen och bilaga 2 VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.  Bilagorna bör läsas som en del av VA-planen för att förstå sammanhanget mellan den planerade VA-utbyggnaden och de underhåll och reinvesterings behov som föreligger i den allmänna VA-anläggningen.

 

Kontinuerlig uppdatering av planen

För att säkerställa kontinuerlig styrning och uppföljning samt för att avvikelser ska kunna hanteras löpande kommer VA-planen att ses över årligen. Mycket arbete kvarstår också med att säkerställa att VA-behov i blivande bebyggelse (exploateringar) ska kunna hanteras tydligare i VA-planeringen.

VA-policy

Sedan den 28 september 2015 finns en beslutad VA-policy för kommunen. VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden i frågor som rör hela kommunens VA-försörjning.VA-policyn har varit ett viktigt styrdokument i vårt arbete med den nu framtagna VA-planen. Här kan du läsa VA-policyn.

Mer information om kommunalt vatten och avlopp
Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.