Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som kommer till hamn i Norrtälje kommun kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret.

Alla fartyg som går i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg ombord. Intyget ska antingen visa att fartyget är fritt från smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) eller att fartyget har sanerats på ett godtagbart sätt från konstaterad smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Certificate). Saneringsintyget ska kunna visas upp för Kustbevakningen eller Tullverket vid ankomst till första svenska hamn. Exempel på fartyg som inte behöver visa upp saneringsintyg är färjor i linjetrafik och fritidsbåtar.

Efter sex månader måste saneringsintyget förnyas

Ett saneringsintyg gäller i sex månader och kan sedan förnyas var som helst i världen i en hamn där det finns en myndighet som har befogenhet att göra detta. I Norrtälje är det Miljö- och hälsoskyddsenheten som skriver ut saneringsintyg efter att ha gjort en inspektion på fartyget. Under särskilda omständigheter kan ett giltigt saneringsintyg förlängas med en månad. Det förutsätter att det inte finns några anmärkningar på intyget och att det inte finns någon misstanke om missförhållanden ombord.

Avgift för inspektion och saneringsintyg

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tar ut en avgift för att inspektera fartyg och skriva saneringsintyg, enligt en taxa som är beslutad av Norrtälje kommuns kommunfullmäktige.

Här hittar du vår taxa för verksamhet enligt miljöbalken

Beställ inspektion

Du beställer inspektion genom att ta kontakt med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret. Det går att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176-710 00 eller mejla på bygg.miljonamnden@norrtalje.se. Inspektionen behöver beställas i god tid och kan endast ske under arbetstimmar på vardagar mellan 07.00 och 17.00.

Du kan läsa mer om saneringsintyg på Folkhälsomyndighetens hemsida

Information finns även hos WHO- World Health Organization

Senast ändrad: 2020-04-15
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.