Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cisterner

En cistern är en behållare för bevarande och uppsamlande av vatten, olja, bensin eller andra vätskor.

Det finns olika slags cisterner, till exempel villacistern eller gårdscistern - så kallad farmartank. Cisternen kan ligga inomhus eller utomhus, i mark eller ovan mark.

Det finns flera regler för hur cisterner ska vara utformade, hur de ska installeras, hur de ska skötas, kontrolleras, och vad du måste göra om den ska tas ur bruk. 

För att installera en cistern kan du bland annat behöva skicka in skriftlig information till Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, ansöka om bygglov, ansöka om tillstånd för att hantera brandfarlig vara och genomföra en installationskontroll. 

Cisternens utsläpp

Det är du som äger och nyttjar cisternen som har ansvar för lagring och hantering av eventuella läckage och utsläpp från den. Cisterner som innehåller olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada både mark, grundvatten och vattentäkter. Oavsett om du har en mindre villatank för olja eller en större cistern för bensin på din gård måste du känna till reglerna och kunna hantera de brandfarliga vätskorna på rätt sätt. 

Cisternen och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är svårt att själv se i vilken kondition cisternen är i. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i nedgrävda cisterner och rörledningar.

Installation av cistern

Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan eller i mark, måste du skriftligen informera Bygg- och miljönämnden om detta senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte skicka in någon information, såvida cisternen inte ligger inom vattenskyddsområde. 

Lämna in skriftlig information om installation av cistern via e-tjänst

Du måste skicka in skriftlig information för dessa cisterner:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 kubikmeter.
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1 kubikmeter.
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde oavsett om cisternen finns i eller ovan mark eller inomhus.

Cistern som inte används eller tas ur bruk

Om du inte längre ska använda din cistern måste du tömma och rengöra den. Du bör också ta bort ledningar, påfyllningsrör och avluftningsrör så att den inte fylls på av misstag. Om cisternen ligger i mark ska den grävas upp och skrotas. 

Vid till exempel installation av berg-, sjö- eller jordvärme är det vanligt att den gamla oljepannan och cisternen inte längre används och därför inte längre ska användas. Tänk då på att du som fastighetsägare/cisternägare ska informera Bygg- och miljönämnden om att cisternen avses tas ur bruk. Bygg- och miljönämnden granskar då om det är ett särskilt känsligt område
cisternen befinner sig i eller om det finns andra omständigheter som ska beaktas när cisternen tas ur bruk.

Om du skrotar cisternen ska du skicka med en kopia av skrotningsintyget. Vi tar inte ut någon avgift för att hantera din anmälan.

Lämna in information om cistern som avses tas ur bruk

Senast ändrad: 2014-03-11
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.