Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hygienisk verksamhet (yrkesmässig)

Ska du driva eller arrangera verksamhet där kunder yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk för blodsmitta eller annan smitta finns? Ska du starta bassäng- eller solarieverksamhet? Då ska du skriftligen anmäla detta till Bygg- och miljönämnden innan verksamheten startar.

Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan.

Förändrar du verksamheten genom att till exempel bygga om eller om du bygger till befintliga lokaler ska du anmäla det till oss. Ett exempel på en förändring som du ska anmäla till oss är när ett större rum görs om till flera mindre rum och ventilationen påverkas. Även ägarbyte ska anmälas till oss.

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

Hygieniska verksamheter där ingen risk för blodsmitta eller annan smitta finns behöver inte anmäla. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner med mera. I guiderna för respektive verksamhet hittar du information om vad som gäller för respektive verksamhet, länkar till guiderna hittar du längst ner på sidan. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor. 

Tänk på att

Det är viktigt att din anmälan är komplett för att underlätta Bygg- och miljönämndens bedömning och förkorta handläggningstiden.

Följande bilagor ska bifogas din anmälan:
 

  • Ritning över lokalen där inredningen framgår. Lämplig skala: 1:50 eller 1:100
  • Redovisning av ventilationssystem och luftflöden
  • Kort beskrivning av verksamheten
  • Redovisning av radonmätning i inomhusluften
  • Redovisning av verksamhetens egenkontroll

Verksamhetsutövare

Med verksamhetsutövare menas fysisk eller juridisk person som driver verksamheten. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav på hälsa och miljö. Kraven gäller för materialval och planering men också på utformning, utrustning, personlig hygien och redskapshantering.

Egenkontroll

Kortfattat kan man säga att egenkontroll är en riskvärdering av verksamheten. Den kan exempelvis innehålla rutiner för hur man sköter avfallshantering, städning, vattenkontroll och ventilation. Dessa rutiner ska sedan följas och en signeringslista eller annan dokumentation ska visa att rutinerna fungerar. Dokumentationen ska vara aktuell och visas upp för tillsynsmyndigheten vid inspektioner.

Här hittar du förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll

Handläggningstid och avgift

Handläggningstiden är högst 6 veckor från det att anmälan kommit in och är komplett. För vårt arbete med din anmälan behöver du betala en avgift. Vid prövning av anmälan tas en timtaxa ut för nedlagt handläggningstid. Denna avgift är en engångsavgift. Vid planerad tillsyn och vid klagomål debiteras en avgift för den tid som åtgår i ärendet.

Här hittar du vår taxa för verksamhet enligt miljöbalken

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet och arbetar för att nå de mål som finns i den samlade svenska miljölagstiftningen. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Miljöbalken berör alla typer av åtgärder som påverkar hälsa och miljö.

För hälsoskydd gäller det att lokalen är utformad på ett lämpligt sätt. Lagen reglerar också exempelvis materialval, planering, utrustning, personlig hygien och redskapshantering. Detta innebär att Bygg- och miljönämnden, förutom vid prövning av ärendet vid anmälan, även bedriver riktad tillsyn på befintliga verksamheter samt agerar vid eventuella klagomål.

Senast ändrad: 2016-05-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.