Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förorenad mark

Förorenade områden kan innebära risker för både människors hälsa och miljön. Området kan ha förorenats exempelvis genom tidigare utsläpp, läckage eller olyckor. Föroreningar kan finnas i mark, sediment eller vatten. Även förorenade byggnader och anläggningar räknas in. Riskerna med en förorening beror på vilka föroreningar det handlar om och hur de sprids till omgivningen.

Om du upptäcker en förorening

Om du påträffar en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder ska arbetet stoppas och Bygg- och miljönämnden informeras.

Vid misstanke om förorening vid byggnation eller markarbeten i område där det tidigare bedrivits industri eller annan förorenande verksamhet bör Bygg- och miljönämnden kontaktas innan arbetet påbörjas.

Om du ska vidta avhjälpandeåtgärder i ett förorenat område

Om du ska sanera eller på andra sätt åtgärda något i ett förorenat område ska du först anmäla detta till Bygg- och miljönämnden. Sanering kan exempelvis bli aktuellt vid byggnationer eller markarbeten i förorenade områden.

Anmäl att du ska utföra avhjälpandeåtgärder i ett förorenat område

Vem är ansvarig för det förorenade området

Det är i första hand den som har förorenat som ska åtgärda föroreningen. Detta kallas "principen om att förorenaren betalar". Principen innebär att den som förorenat måste bekosta och låta utföra undersökningar och saneringar.

I andra hand kan den som köpt fastigheten, bytt till sig den eller fått den i gåva bli ansvarig. Detta ansvar kan bara utkrävas om det inte finns någon ansvarig för föroreningarna.

Senast ändrad: 2021-01-29
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.