Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillstånd för orm

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människor och miljö syftar tillståndet dels till att förhindra olycksfall och dels till att motverka den oro som människor i allmänhet hyser för ormar.

Du måste ha ett tillstånd från bygg- och miljökontoret för att ha orm inom detaljplanerat område. Här kan du ansöka om tillstånd för att ha orm.

Tillståndet är personligt och i beslutet framgår vilka villkor som måste uppfyllas. Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människor och miljön, syftar tillståndet dels till att förhindra olycksfall och dels till att motverka den oro som människor i allmänhet hyser för ormar. Därför finns stränga krav, även för ogiftiga ormar, för att förhindra att ormen rymmer från sin förvaringslokal.

Orminnehavet får inte heller medföra att personer utan förvarning råkar på en orm som de inte vet hur farlig den är, om de exempelvis ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice. Du kan få tillstånd för att förvara ormar i bostaden i ett låst terrarium om de saknar gifttänder eller är bakgifttandade. Undantaget gäller grå trädorm och boomslang.

Större verksamhet

Om du tänker driva en yrkesmässig verksamhet med ormar och ödlor behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller även om du upplåter, förvarar eller utfodrar andras ormar och ödlor i större omfattning. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler terrarier.

Innehav av ormar

För att du ska få ha giftormar ställs kravet att ormarna bara får vistas i särskilda utrymmen i bostaden. De här utrymmena får du inte använda till något annat, och de måste vara låsta när inte du är där. Dessutom måste fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande förses med säkerhetsnät eller motsvarande anordningar för att hindra ormarna från att rymma.

Detta gäller inte särskilt giftiga och svårhanterliga ormar, som måste förvaras i särskilt iordningställda byggnader.

Du måste ha ditt beviljade tillstånd synligt vid terrariet. Det ska innehålla uppgifter om vilken sorts orm det är, vilken behandling som är aktuell ifall ormen skulle bita, om serum behövs och var det finns.

Du måste också, av säkerhetsskäl, förse dörren till förvaringslokalen med ett varningsanslag med texten Varning för giftorm. Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.