Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skyddad natur

Mossbeklädda berg och en gärdsgård.

I Norrtälje kommun finns det 117 naturreservat och Ängsö nationalpark samt många andra skyddade naturområden. Det finns 27 naturminnen, 3 samrådsområden, 156 biotopskyddsområden, 99 naturvårdsavtal, 4 fågeldirektivsområden, 14 fågelskyddsområden, 2 sälskyddsområden, 107 Natura 2000-områden och 2 så kallade BSPA-områden (Baltic sea protected area). 

På vår karta kan du se var i kommunen naturområden, naturreservaten, Natura 2000-områden och nationalparken Ängsö finns.

Här hittar du vår karta över Norrtälje kommun.

Natura 2000 är europeiska unionens nätverk av värdefulla naturområden.

Du kan läsa mer om Natura 2000 på länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en utflyktsguide över skyddad natur i länet. Ängsö nationalpark, Häverö Prästäng, Norr Malma och Riddersholm är exempel på områden i kommunen som finns med i guiden.

Stockholms skärgård är viktiga häckningsområden fåglar och länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en sammanställning över säl- och fågelsskyddsområden i Stockholms län där du kan läsa om vilka områden som är fredade och under vilka tider på året.

Här kan du läsa mer om fågel och sälskydd Stockholms län 2010

Rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Du kan läsa mer om rovdjur på länsstyrelsens webbplats.

Fridlysta växter och djur

I Norrtälje kommun finns flera fridlysta arter som det är förbjudet att plocka eller samla in. I broschyren Fridlysta växter och djur i Norrtälje kommun kan du läsa mer om vilka arter som är fridlysta i kommunen. Fridlysta växter och djur i Norrtälje kommun

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning över fridlysta arter i Stockholms län. På länsstyrelsen webbplats kan du läsa mer om fridlysta arter.

Senast ändrad: 2022-05-02
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.