Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bidrag till lokala våtmarksprojekt

Regeringen satsade som en del av LONA (Lokala naturvårdssatsningen) från 2018 och tre år framåt 200 miljoner kronor årligen särskilt för att stärka Sveriges våtmarkers egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Intresseorganisationer och föreningar kan via kommuner eller Länsstyrelsen söka bidrag från LONA till naturvårdsprojekt, som sedan genomförs lokalt av kommunen eller av en lokal aktör enligt avtal med kommunen.

Särskild satsning på våtmarker

Regeringen satsade från 2018 och tre år framåt 200 miljoner kronor årligen särskilt på våtmarker, för att stärka våtmarkernas egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Satsningen är en del av LONA (Lokala naturvårdssatsningen), som är ett statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt och är till för att stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Det är kommunerna som ansöker om och ansvarar för LONA-bidrag, men intresseorganisationer och föreningar kan anmäla projekt till kommunen att söka bidrag för och arbeta med och projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen.

Här hittar du aktuell information om våtmarkssatsningen.

För att genomföra ett LONA-projekt krävs att den intresseorganisation eller förening som driver projektet också finansierar hälften av den totala projektkostnaden.

Exempel på kategorier av projekt som tidigare har fått stöd:

  • stärka landskapets förmåga att hålla kvar vatten eller utjämna vattenflöden
  • förbättra grundvattenbildningen
  • förbättra vattenkvaliteten
  • bidra till den biologiska mångfalden
  • minska klimatpåverkan
  • åstadkomma anpassningar till ett förändrat klimat

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om LONA-bidrag.

Vid frågor går det bra att kontakta kommunens planavdelning:

E-post: plan@norrtalje.se

Senast ändrad: 2022-02-10
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.