Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

LONA - Natur- och vattenvårdsprojekt

LONA (Lokala naturvårdssatsningen) är till för att stimulera till långsiktiga naturvårdsengagemang och uppmuntras av Norrtälje kommun för att bidra till att bygga en livskraftig landsbygd och skärgård med ett rikt växt- och djurliv i hela kommunen.

Sommaräng

Bidrag till naturvårdsprojekt via LONA

Det är kommunen som ansöker om Regeringens LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen), men intresseorganisationer kan också anmäla projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen.

Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. För att genomföra ett LONA-projekt krävs att den som driver projektet finansierar hälften av den totala projektkostnaden.

Exempel på kategorier av projekt som tidigare har fått stöd:

 • kunskapsuppbyggnad
 • framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
 • områdesskydd
 • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö
 • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
 • information, folkbildning och annan kunskapsspridning

På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information om LONA-bidrag. Du kan också läsa om LONA på Naturvårdsverkets hemsida.

Hur ansöker vår förening eller stiftelse LONA-bidrag?

Du ansöker genom att fylla i en ansökan i LONA-databasen. Observera att samtliga obligatoriska fält behöver fyllas i.

Det är viktigt att projektplan och finansiering är väl beskrivet och att eventuellt medfinansieringsintyg finns. Kommunen har inte möjlighet att gå in och komplettera ansökningar i efterhand, utan projektet tas istället upp i nästkommande ansökningsperiod.

Viktigt - när ansökan är gjord meddelar du kommunen

När ansökan hos Naturvårdsverket är ifylld och registrerad skicka du ett mail till josefin.sundberg@norrtalje.se eller frida.skagerberg@norrtalje.se och meddelar att det finns en ny ansökan. Om kommunen inte får veta att ansökan finns tas ärendet inte vidare, eftersom det är kommunen som gör den formella ansökan samt tar emot bidraget.

Vad händer efter att vår ansökan har skickats in?

Samtliga ansökningar kommer att presenteras för politiken efter den projektinformation som ligger i LONA-databasen efter utsatt ansökningsdatum. De ansökningar som kommunen därefter väljer att prioritera kommer att tas upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott om föreningen/stiftelsen ansöker om kommunal medfinansiering alternativt direkt skickas in till Länsstyrelsen.

Här är några punkter som är viktiga att tänka på när du gör ansökan:

 • Har markägare kontaktats? Markägare behöver godkänna att ansökan om projekt på dess mark skickas in.
 • Finns det finansiering? Det är mycket viktigt att det finns ekonomisk täckning för den del av projektkostnaden som eventuellt bidrag inte täcker.
 • Är åtgärdsförslagen genomtänkta? Ju mer underbyggd en ansökan är desto lättare är det att förstå utfallet av projektet.
 • Finns projektledare för projektet?
 • Finns det en utförare för åtgärdsförslagen? Om till exempel en inventering ska utföras är det viktigt att den utförs av utförare med rätt kompetens för att inventeringen ska kunna kvalitetssäkras. Detta är särskilt viktigt om man önskar att kommunen går in och medfinansierar projektet. CV på utförare kan läggas in som bilaga i ansökan.
 • Behöver planerade åtgärder tillstånd eller liknande med tanke på gällande lagstiftning? Det är viktigt att det beskrivs i ansökan vilka tillstånd eller liknande som behöver behandlas i projektet. Är det många tillstånd eller liknande som behövs eller om man är osäker på vad som gäller kan det vara en god idé att börja med att ansöka om bidrag för en förstudie.

  Exempel på tillstånd eller liknande kan vara anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd enligt artskyddsförordningen med mera.

Vid frågor går det bra att kontakta:

Josefin Sundberg - 0176-713 40, josefin.sundberg@norrtalje.se
eller
Frida Skagerberg - 0176-747 37, frida.skagerberg@norrtalje.se

LONA - beviljade projekt under 2018

Flera lokala naturvårdsprojekt (LONA-projekt) beviljades av Länsstyrelsen under 2018 och kommunen får in många ansökningar per ansökningsomgång, vilket är roligt och framför allt mycket viktigt led i arbetet med naturvård i kommunen.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.