Fler bilder från Norrtälje
Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan

Åkerströmmen är ett avrinningsområde som samlar upp vatten från ett område på ungefär 400 kvadratkilometer och som sträcker sig över flera kommuner. Norrtälje, Österåker, Vallentuna och Sigtuna kommun har del i Åkerstömmens avrinningsområde och allt vatten från området samlas slutligen upp i Åkersberga kanal och rinner ut i Täljöviken.

Forsande vatten.

Bakgrund och syfte till samverkan kring Åkerströmmen

I och med att vattendirektivet infördes i Sverige år 2000, påbörjades ett arbete med att skapa förutsättningar för en god framtida vattenkvalitet. Arbetet omfattar alla typer av vatten och utgår från naturens egna vattengränser, de så kallade avrinningsområdena.

Syftet med arbetet är att:

 • Främja hållbar användning av vatten
 • Förhindra att vattenekosystemen försämras (behålla nuvarande vattenekosystem)
 • Minska förorening av grundvattnet
 • Minska utsläpp av farliga ämnen
 • Minska effekterna av översvämningar och torka
 • Underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om vatten

Åkerströmmens avrinningsområde bedömdes vara viktigt och redan tidigt börjades ett aktivt arbete med området. En samverkansgrupp startades med syfte att förbättra kvalitet på vatten och minska påverkan från området. Inom Oxundaåns avrinningsområde berörs kommunerna Täby och Vallentuna, där sedan flera år ett likande samarbete bedrivs.

Samverkans funktion och uppbyggnad

Idag ingår Norrtälje, Österåker och Vallentuna kommun tillsammans med lantbrukare, markägare, Lantbrukarnas riksförbund, Roslagsvatten AB och olika intresseorganisationer i samverkansgruppen. Gruppen har formulerat gemensamma mål gällande hur arbetet ska drivas framåt, miljöbelastningen minska och vattenkvalitén på sikt bli bättre.

På gång inom samverkan

Dessa aktiviteter är på gång inom Åkerströmmens vattensamverkan:

 • Provtagningsprogram
 • Strukturkalkning
 • Våtmark i Hederviken
 • Våtmark i Närtuna
 • ”Vattendag” - en temadag med information till allmänhet och berörda

Om Åkerströmmen

Åkerströmmen rinner genom ett jordbrukslandskap och är påverkat av åtgärder kopplade till uppodling av mark som urdikning och att vattendraget har rätats upp. Detta har gett möjlighet till uppodling av nya områden men har samtidigt skapat andra problem. Ett uträtat vattendrag ökar risken för översvämning och näringsämnena i vattnet har mindre möjlighet att tas upp av växter eller att fastläggas i sediment. Dessa näringsämnen förs sedan ut till havet och orsakar algblomning och andra problem.

Den höga halten av näringsämnen i vattnet som kommer från jordbruk, hästgårdar och enskilda avlopp är det främsta problemet som man i vattensamverkan för Åkerströmmen behöver arbeta med. I och med utökningen av tätorterna inom Åkerströmmen, så ökar även utsläppen av näringsämnen och föroreningar från dagvatten. Det medför behov av ett miljöanpassat omhändertagande.

Senast ändrad: 2018-04-18
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.