Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Gå till innehåll Hoppa till navigeringen Gå till nyhetsarkiv Gå till söksida Gå till kontaktsida

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Naturvård och vattenvård

I Norrtälje kommun finns det 117 naturreservat och en av Sveriges 29 nationalparker, Ängsö Här kan du läsa mer om reservaten och andra skyddade naturområden i kommunen. 

Öppet landskap.

I Roslagen finns skärgården, ett varierat och småbrutet odlingslandskap, gamla skogar, örtrika barrskogar och lövskogar, våtmarker, sjöar och vattendrag. Norrtälje kommun består av cirka
2 000 kvadratkilometer landyta cirka 3 600 kvadratkilometer hav.

Här kan du läsa mer om reservaten och andra skyddade naturområden i kommunen. 

En viktig del av arbetet med miljö- och naturvård är Lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med den lokala naturvårdsatsningen (LONA) är att skydda natur och gör den mer tillgänglig för människor. Här kan läsa mer om  hur du ansöker om stödet

Norrtälje kommun har länge arbetat med att kartlägga naturen i kommunen. Kunskapen används av kommunen och andra i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden. Inventeringarna redovisas i rapportserien Naturvård i Norrtälje kommun. Här hittar du rapporterna Naturvård i Norrtälje kommun.

I Norrtälje kommun finns det många olika naturområden och platser att besöka. Storstockholms naturguider har en webbplats med namnet "Ut i naturen" och där kan du läsa mer naturområden i kommunen som är värda att besöka.

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.