Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vatten

Kommunens vattenresurser är högt prioriterade och i all verksamhet som kan påverka dessa ska stor hänsyn tas till dess kvalitet och ekosystem.

Mål för vatten

• Andel vattenförekomster som uppnår god kemisk status ska väsentligt ökas och i samband med Va-planens genomförande skall sämre VA-lösningar ersättas med anslutning till det kommunala Va-nätet eller godkända lokala lösningar.

• I all nybyggnation av gator/VA i tätort ska från 2019 dagvattenlösningar för fördröjning och rening anläggas. Dagvattnet ska användas som resurs.

• Vandringshinder för fisk och däggdjur i vatten i kommunalt ägda vattendrag och i det kommunala vägnätet ska vara identifierade och åtgärdade senast 2020.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.